Aktualności Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej

Styczeń 2016

2016-01-29 13:00

Rusza Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach

Z dniem 01 stycznia 2016 r. Caritas Diecezji Siedleckiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Równych Szans Bona Fides rozpoczęła realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Więcej...

2016-01-25 11:29

Konferencja w Łaskarzewie dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Burmistrz Miasta Łaskarzew, Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES zorganizowali konferencję pt. „Współpraca na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w województwie mazowieckim".

Więcej...

2016-01-19 10:37

Konferencja Caritas i Bona Fides dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES zorganizowały konferencję pt. „Współpraca na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w województwie mazowieckim”.

Więcej...