Aktualności Zakładu Aktywności Zawodowej

Podsumowano projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”

2012-09-27 09:08

- Uczestnictwo w projekcie to olbrzymia szansa na pracę i normalne życie dla mego niepełnosprawnego syna i synowej. Dla nich to wielkie zadowolenie, bo mają obowiązek wyjścia z domu i nie siedzą w nim patrząc na ściany, moją pracę i sami mogą robić coś dla siebie. Poza projektem takich możliwości nie mieli – mówił ze wzruszeniem Władysław Bajda, podczas konferencji podsumowującej projekt unijny, realizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

W siedleckim Zakładzie Aktywności Zawodowej 18 września odbyła się konferencja, w trakcie której podsumowano unijny projekt „ZAZ –drogą na otwarty rynek pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość szacuje się na kwotę 1 mln 284 tys. zł. – „Projekt prowadzony był od 1 października 2010 a termin jego realizacji upływa 30 września 2012r. Jego głównym celem była poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zagrożonych wykluczeniem społecznym a także rozwijanie ekonomii społecznej”- przypomniała Katarzyna Rola – Skorupska, kierownik ZAZ. Spośród 30. uczestników projektu, 9 niepełnosprawnych osób już znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

 

Szerokie forum dialogu

Konferencja stała się szerokim forum dialogu na temat aktywizacji osób niepełnoprawnych a także uwrażliwienia na nich samych pracodawców. Wzięli w niej udział m.in.: Artur Pozorek, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. .Osób Niepełnosprawnych, Piotr Karaś, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy i przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Ewa Marchel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Marian Leszczyński, członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, były prezes PFRON, Leszek Borkowski, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM i Paweł Trojanowski – kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy. Obecna była także Maria Gadomska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Istotna była także obecność kierowników i przedstawicieli gminnych i miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrum Integracji Społecznej a także członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnoprawnych. W debacie uczestniczyli zarówno dawni kierownicy ZAZ: Mateusz Hęciak i Adam Przepłata, jak i obecna kierownik: Katarzyna Rola – Skorupska.

 

W trakcie obrad można było zapoznać się m. in z działaniami samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz osób niepełnoprawnych oraz zasadami wsparcia finansowego udzielanego pracodawcom, zatrudniającym niepełnosprawnych. Wskazywano na to, w jaki sposób zatrudnianie osób niepełnoprawnych staje się szansą na rozwój społeczny. Poszczególne etapy realizacji projektu „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy” pokazane zostały podczas projekcji dwóch filmów dokumentalnych, zrealizowanych w trakcie jego trwania. Konferencji towarzyszyły także, cieszące się dużym zainteresowaniem, ekspozycje rękodzieła artystycznego niepełnoprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Siedlec i Parczewa a także siedleckiego Centrum Integracji Społecznej.

 

Pokonferencyjne wnioski

W trakcie debaty przypomniano, iż pomył utworzenia w 2008r Zakładu Aktywności Zawodowej zrodził się wówczas, kiedy w regionie dostrzeżono brak szans dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Funkcjonujące w systemie instytucje wspomagały bowiem tą grupę ludzi jedynie w podstawowym zakresie, oferując warsztaty terapii zajęciowej lub pomoc społeczną w postaci zasiłków socjalnych. Zakład Aktywności Zawodowej, jednostka wyodrębniona organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej, wypełnił pewną lukę w systemie i stał się swoistą szansą na normalne życie osób niepełnoprawnych – miejscem pracy, które przyucza do zawodu, a dzięki temu pozwala bez obaw wyjść na rynek pracy. Uczestnicy projektu zdobywali przede wszystkim kwalifikacje pomocy kuchennej ale też asystenta odnowy biologicznej, recepcjonisty, pracownika obsługi budynku oraz magazyniera. W ramach projektu prowadzone były m.in. warsztaty psychologiczne, zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, a nawet warsztaty z wizażystą. Niepełnosprawni uczestnicy projektu otrzymali również wsparcie w postaci porad indywidualnych i rehabilitacji zdrowotnej, podnoszącej sprawność psychofizyczną w specjalnie do tego wyposażonym gabinecie odnowy biologicznej.

 

- Dzięki realizacji przedsięwzięcia wykształcono grupę niepełnoprawnych pracowników, którzy powinni być postrzegani przez pracodawców nie tylko przez pryzmat ich niepełnoprawności, ale nabytych w ciągu dwu lat trwania projektu – umiejętności pracowniczych – zaznaczyła w swojej prelekcji Lidia Korbus, specjalista ds. monitoringu.

 

- Od samego początku Caritas przykładała ogromną wagę do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnoprawnych. Powstawały Warsztaty Terapii Zajęciowej, powstał ZAZ a kontynuacją tego wszystkiego jest projekt unijny, który właśnie kończymy – przypomniał ks. Krzysztof Hapon, były dyrektor siedleckiej Caritas i twórca Zakładu Aktywności Zawodowej. Wskazując na korzyści płynące z realizacji projektu, podkreślił dowartościowanie osób niepełnoprawnych. – Po wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu, stali się oni pewniejsi swoich wartości i tego, ze mogą szukać pracy na otwartym rynku. Dla osób niepełnoprawnych, które nigdzie dotąd nie pracowały, nie jest to proste – podkreślał na zakończenie obrad. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż realizowany projekt miał uświadomić, że pośród nas są osoby niepełnoprawne, co nie znaczy – gorsze. – Są one pełnymi obywatelami, mają te same prawa i mogą odgrywać bardzo ważną rolę w wymiarze ekonomiczno – społecznym. Tego muszą się uczyć pracodawcy, by przezwyciężać pewne stereotypy w myśleniu i działaniu. Wtedy będzie możliwe większe zatrudnianie osób niepełnoprawnych na otwartym rynku pracy. Pracodawców trzeba przekonać, że człowiek niepełnoprawny może pracować, może przynosić korzyści. Nie jest to łatwe– podsumował ks. Krzysztof Hapon. Jednocześnie podziękował tym wszystkim, którzy brali udział w różnych etapach realizacji projektu.

 

Patronat medialny nad konferencją sprawowało Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24.pl oraz tygodnik „Echo Katolickie”.

 

Małgorzata Kołodziejczyk
specjalista ds promocji projektu unijnego „ZAZ – drogą
na otwarty rynek pracy”, finansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

* * *

 

Podsumowano projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”

2012-09-27

Podsumowano projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”

Zdjęcia: Zakład Aktywności Zawodowej

DSC01500.JPG
DSC01502.JPG
DSC01503.JPG
DSC01504.JPG
DSC01505.JPG
DSC01506.JPG
DSC01507.JPG
DSC01510.JPG
DSC01511.JPG
DSC01512.JPG
DSC01513.JPG
DSC01516.JPG
DSC01517.JPG
DSC01518.JPG
DSC01519.JPG
DSC01520.JPG
DSC01522.JPG
DSC01523.JPG
DSC01526.JPG
DSC01528.JPG
DSC01529.JPG
DSC01530.JPG
DSC01531.JPG
DSC01532.JPG
DSC01533.JPG
DSC01534.JPG
DSC01535.JPG
DSC01537.JPG
DSC01539.JPG
DSC01542.JPG
DSC01543.JPG
DSC01546.JPG
DSC01548.JPG
DSC01549.JPG
DSC01552.JPG
DSC01553.JPG
DSC01554.JPG
DSC01555.JPG
DSC01558.JPG
DSC01559.JPG
DSC01562.JPG
DSC01564.JPG
DSC01566.JPG
DSC01567.JPG
DSC01569.JPG
DSC01570.JPG
DSC01571.JPG
 

 

Wróć