Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Marzec 2015

2015-03-23 13:28

Warsztaty nt. spółdzielni socjalnych

Uczestnicy CIS-u zdobywają wiedzę o kolejnych formach zatrudnienia.

Więcej...