Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Siedlce: Będzie lepsza współpraca

2018-02-07 14:43

Spotkanie pracowników Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odbyło się 6 i 7 lutego 2018r. w budynku Caritas przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach. Tematem dwudniowych rozmów była wspólna pomoc mieszkańcom Siedlec, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Została poruszona także kwestia polepszenia współpracy między instytucjami w taki sposób, aby zapewnić tym, którzy tego potrzebują, cały wachlarz dostępnych środków pomocy.

 

Ubóstwo, długotrwałe bezrobocie czy uzależnienie to tylko niektóre problemy społeczne, z którymi spotykają się pracownicy socjalni. - Osoby, które do nas trafiają przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w większości znajdują potem zatrudnienie. A staje się tak dlatego, bo dbamy o to, żeby nasi uczestnicy nabyli lub podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe - mówi Agata Ługowska, pracownik socjalny CIS CDS w Siedlcach.

 

Podczas spotkania instruktorzy zawodów przybliżyli pracownikom MOPR w jaki sposób pracują z uczestnikami w takich sekcjach jak: opiekun osób starszych, florystyczno-ogrodniczej, krawiecko-szwalniczej, czy spawalniczo-ślusarskiej.

 

Jak mówi Alina Kozikowska, pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Centrum Integracji Społecznej to bardzo duża pomoc. – Często te osoby są przyzwyczajone do tego, że podejmują pieniądze tylko z opieki społecznej i to im wystarcza. Dzięki Indywidualnemu Programowi Zatrudnienia Socjalnego, który jest zawierany w CIS, mogą oni podjąć pracę, a jednocześnie w dalszym ciągu korzystać z MOPR. To działa, bo potem część osób przychodzi do mnie z podziękowaniami, że znaleźli tę pracę, która im odpowiada i są zadowoleni.

 

W spotkaniu ważnym głosem było wystąpienie Danuty Skwierczyńskiej – koordynatora aktywizacji zawodowej CIS CDS. Poruszyła ona istotne kwestie związane z reintegracją zawodową, m.in. możliwość odbycia praktyk zawodowych na otwartym rynku pracy, zatrudnienia wspieranego czy budowania kontaktów z pracodawcami. Celem tych działań ma być zwiększenie efektywności i skuteczności w usamodzielnianiu ekonomicznym absolwentów CIS.

 

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mogą ponadto korzystać m.in. z Centrum Wsparcia (pomoc rzeczowa – odzież, meble, żywność), Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (wsparcia udzielają: prawnik, psycholog, terapeuta ds. uzależnień). Dużym zainteresowaniem cieszą się także programy Caritas tj. program stypendialny dla dzieci i młodzieży „Skrzydła” czy „Tornister Pełen Uśmiechów”.

 

Wsparcie dostępne jest w budynku Caritas przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach. - Zapraszamy mieszkańców Siedlec do uczestnictwa w CIS. Zapewniamy bardzo indywidualne podejście do ich potrzeb – zachęca Agata Ługowska.

 

(SSz)

 

 

* * *

Posłuchaj nagrania.

 

 

* * *

 

Siedlce: Będzie lepsza współpraca

2018-02-07

Siedlce: Będzie lepsza współpraca

Zdjęcia: Sylwia Szumowska

001
002
003
004
005
     

Wróć