Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Program Aktywizacja i Integracja w Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Siedlcach

2014-10-30 11:17

Jak wrócić z sukcesem na rynek pracy? Co zrobić, aby zdobywać fundusze na swoje utrzymanie i marzenia? Pracują nad tym uczestnicy Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który od 1 października do 30 listopada br. organizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

 

Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W PAI bierze udział 40 osób. Zajęcia odbywają się:

- dla 20 osób z miasta Siedlce – na terenie CIS przy ul. Budowlanej 1,

- 10 osób z gminy Skórzec – na terenie Urzędu Gminy Skórzec,

- 10 osób z gminy Zbuczyn – na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie.

 

Osoby te, ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz sytuacji uniemożliwiającej lub znacznie ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

 

Każdy uczestnik na bazie wnikliwej samoanalizy, dokona bilansu kompetencji i predyspozycji zawodowych, podwyższy samoocenę, odbuduje wiarę w siebie, wzmocni motywację do poszukiwania pracy, określi swoje potrzeby, wartości, słabe i mocne strony. W konsekwencji podejmie próby świadomego kreowania swojej ścieżki zawodowej, w oparciu o własne zasoby i oczekiwania pracodawców.

 

Uczestnicy warsztatów podwyższą też wiedzę na temat rynku pracy – jego uwarunkowań i oczekiwań (jak dostać i utrzymać pracę). Nauczą się analizować oferty pracy pod kątem własnych zasobów i oczekiwań pracodawców, przygotowywać dokumenty aplikacyjne i prowadzić rozmowę kwalifikacyjną.

 

W wyniku przeprowadzonych warsztatów, uczestnicy poprawią swoje kompetencje społeczne, uświadomią sobie własne zasoby i wartości, poprawią swój wizerunek potencjalnego pracownika, wzmocnią motywację do aktywnego poszukiwania pracy i w efekcie, zwiększą swoje szanse na zatrudnienie i utrzymanie pracy.

 

Zajęcia odbywają się co najmniej 10h w tygodniu, w formie wykładu i warsztatów, w zależności od potrzeb i realizowanego modułu. Stanowią fundamenty wiedzy i praktycznych umiejętności w podejmowaniu aktywnych działań i pozytywnych zachowań zarówno w środowisku, jak i na otwartym rynku pracy.

 

Więcej informacji pod nr tel: (25) 640-71-32.

 

 

 

 

* * *

 

Program Aktywizacja i Integracja w CIS w Siedlcach

2014-10-30

Program Aktywizacja i Integracja w CIS w Siedlcach

Zdjęcia: Anna Nowińska

001
002
003
004
005
     

Wróć