Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Seminarium nt. zatrudnienia socjalnego

2018-06-13 11:38

MCPS

Ekonomia SpołecznaCIS Debata na temat możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym – to główny cel seminarium, które odbędzie się 20 czerwca 2018r. w Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedlce przy ul. Budowlanej 1 o godz. 10:00.

 

Seminarium będzie okazją do szukania nowych, partnerskich rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej. Wspólne spotkanie przedstawicieli samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, rynku pracy, podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu, pozwoli na wypracowanie najlepszych kierunków i możliwości współpracy na rzecz włączenia defaworyzowanych grup społecznych w otwarty rynek pracy i tym samym uzyskanie samodzielności ekonomicznej.

 

Organizatorami seminarium są Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

 

Spotkanie potrwa do godz. 13:00.

 

Prelegenci:

1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Z-ca Dyrektora - Elżbieta Bogucka);

2. Caritas Diecezji Siedleckiej (Dyrektor - Ks. Marek Bieńkowski, Ks. Paweł Wojdat,

Magdalena Ozygała, Elżbieta Szopka);

3. Centrum Integracji Społecznej (Kierownik - Agata Ługowska);

4. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach (Dyrektor - Ewa Marchel);

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach (Dyrektor- Adam Kowalczuk);

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu (Kierownik - Elżbieta Łastowska);

7. Mostostal Siedlce (Prezes - Andrzej Hojna).

 

Więcej informacji na temat seminarium w poniższym załączniku.

 

Wróć