Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Warsztaty Programu Aktywizacja i Integracja

2015-11-02 11:28

Podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności społecznych to główne cele warsztatów, które w dniach od 1 września do 31 października 2015r. w Siedlcach prowadziło Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Warsztaty zorganizowano na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Sfinansowano je z Funduszu Pracy. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Siedlec w dwóch 10-osobowych grupach. Zajęcia prowadziły: Martyna Banasiuk-Gawrońska – psycholog, Danuta Skwierczyńska – doradca zawodowy oraz Urszula Serafin – pracownik socjalny. Zajęcia trwały 176 godzin. - Warsztaty były prowadzone formami aktywnymi. Była część teoretyczna, a później uczestnicy ćwiczyli w parach i grupach, opracowując dane tematy – mówi Martyna Banasiuk-Gawrońska.

 

Konkretny cel

 

Celem Programu było udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. PAI miał za zadanie rozwijać umiejętności psychospołeczne (komunikację interpersonalną, funkcjonowanie w grupie, radzenie sobie ze stresem, asertywność oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach w tym, na otwartym rynku pracy, podwyższenie wiedzy na temat własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, osobowości, potrzeb i wartości). Uczestnicy uczyli się efektywnego zarządzania czasem i pieniędzmi, budowania prawidłowych interakcji z otoczeniem, aby wrócić do aktywności społecznej i zawodowej. Biorący udział w programie dowiedzieli się jak samodyscyplina wpływa na utrzymanie zatrudnienia. Podnieśli poczucie własnej wartości, co wzmocniło motywację do zmiany postaw życiowych. Zwiększyli też świadomość oraz wiedzę z zakresu automotywacji. Wiedzą już więcej na temat rynku pracy, jego wymagań i uwarunkowań. Umieją już tworzyć dokumenty aplikacyjne i prowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą.

 

Okiem pracownika socjalnego

 

- Pierwsza reakcja na warsztaty to uśmiech, bo uczestnicy twierdzili, że są bezrobotni i nie mają czym zarządzać ani czasem, ani budżetem. Takie warsztaty są bardzo modne w dzisiejszych czasach. Uważam, że szkolenie dotyczące zarządzania czasem można skierować do wszystkich obywateli. Żyjemy w dobie pośpiechu, ciągle brakuje nam czasu. Warto zastanowić się na co nam ten czas ucieka. Wiemy, że czas to pieniądz i jest taki sam dla wszystkich - i dla biednego, i dla bogatego. Jeżeli mamy wszystko zrobione na czas, to towarzyszy nam spokój, harmonia ducha, wtedy nie stresujemy się na co dzień. Kolejna kwestia to zarządzanie budżetem domowym. Należy racjonalnie planować, na co wydamy posiadane środki finansowe. Jest to bardzo istotne, żeby nie brać wszystkiego do koszyka, choć te produkty kuszą. Oszczędności możemy rozpocząć niemal od wszystkiego, chociażby od oszczędzania wody. Nie musimy myć zębów przy odkręconym kranie. Przekazywałam uczestnikom taką wiedzę, żeby nie wydawali więcej pieniędzy niż mają i ustanowili priorytety – co w pierwszej kolejności opłacają: czy mieszkanie, czy idą i kupują ubrania – mówi Urszula Serafin.

 

Kilka słów od psychologa

 

- Podczas zajęć uczestnicy uczyli się pewności siebie, poczucia własnej wartości, motywowania się do działania. Mam nadzieję, że nabyli pewne umiejętności miękkie, interpersonalne i społeczne, i poczują się pewniej sami ze sobą, będą mieli świadomość, jakie mają potrzeby i wartości, czego potrzebują w życiu, aby osiągnąć szczęście. Może w przyszłości znajdą dzięki temu pracę. Myślę, że zajęcia przydadzą się w życiu zawodowym i osobistym. Podczas warsztatów poruszane były tematy i łatwe, i trudne. Trudnym tematem był konflikt. Część z uczestników ulega mniejszym lub większym konfliktom. Problemy rodzinne trudniej się opracowywało. Podczas spotkań bazowaliśmy na talentach i potencjale uczestników. Wyciągaliśmy te najlepsze strony i staraliśmy się na nich pracować – mówi Martyna Banasiuk-Gawrońska.

 

Rady doradcy zawodowego

 

- Trudne sytuacje sprawiają poczucie bezradności, ale dzięki warsztatom uczestnicy zrozumieli, że trudna sytuacja to tylko chwilowa „niemoc”, oraz że sami w sobie znajdą odpowiedzi jak rozwiązać sytuacje trudne – ot, chociażby uruchamiając przyjazne, pozytywne myślenie i wizualizację przyszłości z już zakończonym problemem – wyjaśnia Danuta Skwierczyńska.

 

Wrażenia uczestników

 

– Te zajęcia zmotywowały nas do podjęcia decyzji. Człowiek siedząc w domu nie porusza takich problemów. Tutaj poznaliśmy jak je rozwiązywać i pokonywać. Po warsztatach chciałabym zacząć uczestnictwo w kursach organizowanych w Centrum Integracji Społecznej i zdobyć nowe kwalifikacje, aby zostać pomocą kuchenną.  – mówi Agnieszka, uczestniczka.

 

– Myślę, że zdobyta wiedza się przyda, bo wydaję zbyt dużo pieniędzy – dodaje Magdalena, inna uczestniczka. – Wiedza jak ludzie popadają w spiralę zadłużeń, na temat upadłości konsumenckiej jest bardzo ważna. Na zajęciach są przekazywane wzajemnie również przepisy, aby taniej przygotować posiłki, a nawet gdzie taniej zrobić zakupy – mówi Urszula Serafin.

 

Rynek pracy od podszewki

 

Uczestnicy warsztatów podwyższyli wiedzę na temat rynku pracy – jego uwarunkowań i oczekiwań (jak dostać i utrzymać pracę); nauczyli się analizować oferty pracy pod kątem własnych zasobów i oczekiwań pracodawców, przygotowywać dokumenty aplikacyjne i prowadzić rozmowę kwalifikacyjną tak, aby była rozmową dwóch zainteresowanych i równie zaangażowanych stron. - W wyniku ćwiczeń nastąpił w uczestnikach wzrost przeświadczenia o tym, że gdy wykonywana praca stoi w wyraźnej sprzeczności z systemem wartości człowieka, z jego uzdolnieniami i zainteresowaniami, to staje się ona dla niego przymusem, przyczyną niezadowolenia, a w efekcie – konfliktów w pracy, obniżenia aktywności, spadku ogólnej motywacji do działania, frustracji i dalszych konsekwencji – z utratą pracy włącznie – mówi Danuta Skwierczyńska.

 

Pożyteczna zmiana przepisów

 

Program Aktywizacja i Integracja, to jedna z najważniejszych zmian jakie przyniosła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 roku. Jest to połączenie działań urzędu pracy, urzędów gmin i ich ośrodków pomocy społecznej oraz podmiotów statutowo działających na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

…………………………………………………

 

W wyniku przeprowadzonych zajęć 1 osoba podjęła zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a 5 osób złożyło kwestionariusze osobowe w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, celem przyuczenia do zawodu pomocy kuchennej, pracowniczki sprzątającej oraz florystki/ogrodniczki.

 

Wróć