Aktualności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Styczeń 2013

2013-01-02 19:09

Projekt „Indywidualny Plan Dzialania – integracja azylantów, cudzoziemców..."

Rok 2013 to kolejny rok realizowanie projektu „Indywidualny Plan Dzialania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną „. Jest to projekt realizowany przez Caritas i MOPR w Lublinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Więcej...

2013-01-01 19:03

Podsumowanie działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Siedleckiej w roku 2012

W 2012 roku pomocy udzieliliśmy 620 osobom w tym 335 niepełnoletnim. Z pomocy w centrum korzystają cudzoziemcy przebywający w Ośrodkach dla cudzoziemców w Kolonii Horbów i dwóch ośrodków w Białej Podlaskiej oraz rodziny które posiadają ochronę uzupełniającą na terenie naszego kraju i mieszkają na terenie działalności naszego Centrum.

Więcej...