Aktualności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Luty 2013

2013-02-28 19:32

Spotkanie doradcy międzykulturowego i prawnika z przedstawicielem Radia Podlasia

Dnia 6 lutego w Centrum miało miejsce spotkanie doradcy międzykulturowego i prawnika z przedstawicielem Radia Podlasia.

Więcej...

2013-02-28 19:29

4 Indywidualne Plany Działania

W miesiącu lutym podpisane zostały z cudzoziemcami 4 Indywidualne Plany Działania . Rodziny objęte Indywidualnym Planem Działania będą korzystały z pomocy rzeczowej – leki, odzież , środki czystości. W miesiącach letnich dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w turnusie integracyjnym – koloniach jak również będą zakupione podręczniki oraz wyprawki szkolne.

Więcej...