Aktualności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu w WTZ w Parczewie

2014-01-07 13:45

W pracy terapeutycznej naszego Warsztatu najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie przez pracę, jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Poprzez realizację poczucia roli i przydatności społecznej ukierunkowuje się rozwój osobowy naszych podopiecznych tak, aby stworzyć im warunki cieszenia się godnym, możliwie najnormalniejszym, najpełniejszym życiem. Aby jednak niepełnosprawna młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach potrzeby jest samochód, który codziennie dowozi uczestników do Warsztatu. W ubiegłym roku, dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Parczewie, otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON do nowego fabrycznie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 70.000,00 zł. Nie była to kwota wystarczająca na pokrycie kosztów zakupu. Jednak dzięki pomocy Nadleśnictwa Parczew z/s w Sosnowicy oraz innym darczyńcom udało nam się uzbierać kwotę 64 tysięcy.

 

Od nowego roku nasi podopieczni mogą dojeżdżać na zajęcia nowym, pięknym autem. Uroczystego poświęcenia samochodu dokonał Ks. Prałat Tadeusz Lewczuk w dniu 7 stycznia 2014 r.

 

Zakup nowego samochodu poprawi niewątpliwie bezpieczeństwo dowozu osób niepełnosprawnych, a także zmniejszy koszty napraw, remontów i wymiany zużytych części.

 

Za życzliwe podejście i wszelką pomoc w realizacji prowadzonego przez nas dzieła wyrażam wdzięczność w imieniu naszych podopiecznych oraz całego zespołu Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Elżbieta Zielińska-Gomółka

Kierownik WTZ w Parczewie

 

* * *

 

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu w WTZ w Parczewie

2014-01-07

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu w WTZ w Parczewie

Zdjęcia: Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie

IMG 3059.JPG
IMG 3064.JPG
IMG 3079.JPG
 

Wróć