Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas rozpoczyna akcję „Jałmużna Wielkopostna 2018”

2018-02-21 15:45

Wraz z nadejściem Wielkiego Postu Caritas Diecezji Siedleckiej przygotowała 50 tysięcy baranków z czekolady i 4,5 tysiąca tekturowych Skarbonek Jałmużny Wielkopostnej (2 tysiące do parafii i Parafialnych Zespołów Caritas, a 2,5 tysiąca do Szkolnych Kół Caritas) w ramach ogólnopolskiej akcji „Jałmużna Wielkopostna 2018”, z których zebrane środki pomogą mieszkańcom diecezji w poprawie trudnej sytuacji życiowej.

 

- Akcja ma wymiar duchowy i edukacyjno-formacyjny: uczy wyrzeczenia, dostrzegania potrzeb innych ludzi, dzielenia się z nimi oraz bezinteresowności. Skarbonki przypominają prawdziwe znaczenie jałmużny jako elementu życia chrześcijańskiego. Baranek wielkanocny symbolizuje natomiast Zmartwychwstałego Chrystusa – wyjaśnia ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Aby włączyć się w przedsięwzięcie należy zabrać do domu z kościoła, od Parafialnych Zespołów Caritas (PZC) czy Szkolnych Kół Caritas (SKC) Skarbonkę i gromadzić w niej pieniądze, zaoszczędzone dzięki wstrzymaniu się od zbędnych wydatków. Następnie przynieść ją zgodnie ze zwyczajem miejscowym, tak jak ogłosił ksiądz proboszcz - w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek lub podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w czasie Wigilii Paschalnej do kościoła, gdzie w procesji z darami będą składane przy ołtarzu. Zebrane fundusze posłużą realizacji dzieł charytatywnych w parafiach, PZC, SKC i Caritas diecezjalnej. W akcję rozdysponowywania skarbonek włączają się tylko te parafie, które zgłosiły taką chęć i gotowość do diecezjalnej Caritas.

 

Z kolei Baranki będzie można nabyć w kościołach za 5zł. Uzyskana ze sprzedaży suma wesprze dzieła Caritas na rzecz potrzebujących, a 50 groszy od każdej sztuki zostanie w parafiach na wybrane cele charytatywne.

 

Wróć