Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

„2 KROKI” ku pełnej wolności

2018-05-09 11:51

Więźniowie siedleckiego Zakładu Karnego i aresztu śledczego wraz z rodzinami, przez 12 miesięcy brali udział w projekcie Caritas Diecezji Siedleckiej „2 KROKI”, który miał na celu podniesienie ich kompetencji rodzicielskich i społecznych, tak by pomóc im zmienić życie i znaleźć swoje miejsce po wyjściu mężczyzn na wolność. We wtorek 08 maja 2018r. projekt podsumowano podczas konferencji w Siedlcach.

 

Na spotkaniu byli obecni m.in.: ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, ppłk Marek Suwiński, dyrektor ZK w Siedlcach, ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej oraz osoby zaangażowane w przygotowanie i realizację projektu.

 

Projekt „2 Kroki” z udziałem 100 osób (osadzonych i ich najbliższych) rozpoczął się 26 kwietnia 2017r. Siedlecka Caritas po raz pierwszy podjęła się tego typu zadania we współpracy ze Służbą Więzienną.

 

Uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie i brali udział w zajęciach ze specjalistami: psychologiem, terapeutą od uzależnień, doradcą zawodowym, prawnikiem oraz wolontariuszami.

 

Krok pierwszy obejmował zajęcia w formie warsztatów z doradcą zawodowym, warsztaty edukacji finansowej, warsztaty dla ojców („Warsztaty Tato.Net” Programu Profilaktyczno-Resocjalizacyjnego w zakresie integracji rodzin), jak również podstawową terapię uzależnień, indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne, spotkania więziennego zespołu Caritas oraz prowadzenie bloga.

 

W drugim kroku, zwalniani z zakładu karnego i aresztu śledczego wraz z rodzinami skorzystali z poradnictwa psychologicznego i psychoterapeutycznego. Zorganizowano również dla nich warsztaty wyjazdowe, podczas których budowali zdrowe relacje po okresie odosobnienia. Konsultacje ewaluacyjne pozwoliły natomiast na zaplanowanie dalszej pomocy i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb. Podczas projektu odbył się też kiermasz prac przygotowanych przez więźniów.

 

 

***

Konferencja podsumowująca projekt "2 Kroki"

2018-05-09

Konferencja podsumowująca projekt "2 Kroki"

Zdjęcia: Anna Nowińska

006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

 

 

 

Wróć