Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Narodowe Czytanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach

2019-09-09 18:19

Caritas Diecezji Siedleckiej współorganizowała Narodowe Czytanie w ramach projektu „2 KROKI” w Zakładzie Karnym w Siedlcach w piątek 6 września 2019r.. W ramach akcji zostały odczytane nowele: „Rozdziobią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego oraz „Katarynka” Bolesława Prusa.

 

Czytając książki w rzeczywistości czytamy samych siebie. Konfrontacja sytuacji osadzonego z rzeczywistością opisaną w książce, często daje do myślenia i pozwala spojrzeć inaczej na swoje życie. Witając uczestników Narodowego Czytania dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński, powiedział, że przedstawione w tych tekstach wartości są ponadczasowe i ma nadzieję, że osadzeni przebywając w Zakładzie Karnym dysponując czasem wolnym, wykorzystają go także na lekturę.

 

- Tegoroczne czytanie symbolicznie skupiło wszystkie grupy, które pracują na terenie więzienia na rzecz społecznej readaptacji skazanych – zauważyła kpt. Edyta Starostka. Narodowe Czytanie rozpoczęła ppłk Magdalena Maciejewska - zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach. Następnie z wybranymi fragmentami przy stole zasiedli: funkcjonariusze siedleckiej jednostki, wolontariusze projektu Caritas Diecezji Siedleckiej „2 KROKI”: dyrektor Łosickiego Domu Kultury Dorota Kozłowska, kierownik Miejsko - Gminnej Biblioteki w Łosicach Łukasz Wawryniuk przebrany za Henryka Rzewuskiego, liderka grupy nieformalnej „Mamy prawo do kultury" Luiza Domańska jako Maria Konopnicka oraz skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Osadzeni, którzy włączyli się w Narodowe Czytanie musieli pokonać tremę. Niektórzy opanowali tekst na pamięć.

 

(ap)

 

 

***

Narodowe Czytanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach dn. 06 września 2019r.

2019-09-09

Narodowe Czytanie w Zakładzie Karnym w Siedlcach dn. 06 września 2019r.

Zdjęcia: kpt. Edyta Starostka

001
002
003.JPG
004.JPG

 

Wróć