Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Odznaka za służbę człowiekowi

2018-05-07 08:44

Ksiądz Marek Bieńkowski to człowiek, który swoje życie poświęcił pomocy ludziom potrzebującym, samotnym, niepełnosprawnym oraz będącym w trudnej sytuacji losowej i życiowej. Siedlecka Caritas pod jego przewodnictwem rozkwita. Ostatnio został za to nagrodzony Honorową Odznaką Primus in Agendo. Kim jest? Co mówią o nim współpracownicy?

 

Doceniony przez Ministra

 

Medal Primus in Agendo, nadawany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Ksiądz Dyrektor odebrał ją 19 kwietnia 2018r. podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych w Białej Podlaskiej.

 

Wolontariusz, kapłan, dyrektor

 

Ks. M. Bieńkowski pomoc drugiemu człowiekowi zaczynał już we wczesnej młodości - jako wolontariusz. Działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, gdzie brał udział w organizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej. Następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II w Nowym Opolu. Jako kleryk, jeździł do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, w którym opiekę znajdują niepełnosprawne dzieci. Razem z innymi osobami przygotowywał tam różne spotkania, wigilie ze świątecznymi paczkami, wyjeżdżał jako wychowawca na kolonie organizowane przez parafię we współpracy z Caritas.

 

W 2004 r. rozpoczął posługę kapłańską w Warszawicach, a od 2006 r. pracował w Rykach. W tamtym okresie nadal wkładał swoje zaangażowanie w lokalne inicjatywy, szczególnie z pomocą młodzieży. W parafii Warszawice troszczył się m.in. o kolonie dla dzieci i paczki dla osób wymagających wsparcia. Potem aktywnie działał we współpracy z organizacjami przy parafii, a głównie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Inicjował, zachęcał, organizował i koordynował. Wkładał serce w pomoc sekcji wolontarystycznej, młodzieżowej, muzycznej i świetlicy dla dzieci. Istniała tam też grupa charytatywna, odbywały się wigilie dla osób samotnych, młodzież szykowała wyprawki szkolne. W ferie zimowe i letnie wyjeżdżał z nimi na kolonie i obozy. Wtedy pojawiły się pierwsze poważne sukcesy – sekcja wolontarystyczna ze stowarzyszenia została na grudniowej Gali Wolontariatu nagrodzona statuetką przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. Czas, ludzie i kolejne doświadczenia kształtowały przyszłego dyrektora.

 

Ks. M. Bieńkowski został zastępcą Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej w 2010 roku, a 1 września 2012 roku ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski mianował go Dyrektorem Caritas Diecezjalnej.

 

Biała Podlaska jest dumna

 

Doskonałe zarządzanie jednostkami siedleckiej Caritas w Białej Podlaskiej odegrało kluczową rolę przy rekomendowaniu ks. M. Bieńkowskiego przez Dariusza Stefaniuka, Prezydenta Miasta Biała Podlaska, do nagrodzenia medalem Primus in Agendo. Caritas Diecezji Siedleckiej obejmuje swoim zasięgiem część dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego. W ramach struktur organizacji na terenie Białej Podlaskiej we współpracy z władzami samorządowymi miasta funkcjonują:

 

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej mający na celu rehabilitację społeczną oraz zawodową  35 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Biała Podlaska w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy – ośrodek wsparcia dla 45  osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, w którym pracownicy zajmują się terapią osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 3. Centrum Wolontariatu – zrzesza ponad 100 wolontariuszy od 16 roku życia, prowadząc wolontariat akcyjny oraz pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze Caritas biorą udział w ogólnopolskich zbiórkach żywności, w ciągu roku odbywają się 4 takie zbiórki, tylko w ubiegłym roku zebrano prawie 5 ton żywności i wydano w ramach pomocy mieszkańcom Białej Podlaskiej.
 4. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Udzielane jest wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne.
 5. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego – istnieje po to, by ograniczać skutki niepełnosprawności i aktywizować niepełnosprawnych zaopatrując ich w sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy.
 6. Centrum Integracji Społecznej skierowane do osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych, bezdomnych i niepełnosprawnych. Aktualnie zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej prowadzone są na rzecz 29 uczestników skupionych w pięciu sekcjach.

 

Oprócz wymienionych powyżej jednostek na terenie diecezji istnieją również:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kisielanach, Parczewie, Siedlcach i Skórcu 
 • Centrum Wolontariatu w Siedlcach
 • Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach, Pilawie i Siedlcach
 • Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego w Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Siedlcach
 • Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach
 • Świetlice Socjoterapeutyczne w Parczewie i Siedlcach
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Siedlcach
 • Centrum Wsparcia w Siedlcach
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach  

 

Okiem współpracowników

 

Pracownicy, zapytani o zdanie na temat Dyrektora, mówią jednogłośnie: - Działa jak doświadczony menadżer. Potrafi wprowadzać w życie nawet najtrudniejsze i czasochłonne inicjatywy. Nie boi się nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów, ale zawsze liczy się ze zdaniem pracowników. Do tego nie brakuje mu śmiałości, by realnie patrząc w przyszłość, wyznaczać konkretną drogę dla całej organizacji.

 

Osoby, które z nim pracują, zauważają również specyfikę jego osobowości i charakteru: - Dba o szczegóły. Lubi porządek. Wymagający i czasem surowy, ale z pokładami dobroci w sercu. Pewny siebie, a przy tym życzliwy. Skupia się na realizacji założonych celów, ale równocześnie trzyma się chrześcijańskich zasad. Dba o dobrą atmosferę w pracy, umie łagodzić konflikty – wyliczają.

 

- Charyzmatyczny i konsekwentny w działaniu – wszędzie pełno go tam, gdzie widzi możliwości odmiany ludzkiej Golgoty. Wzbudza nadzieję nie tylko swoim duchowym wsparciem, ale też konkretnymi programami na rzecz grup defaworyzowanych – przekonuje pracownik Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Budowlanej w Siedlcach.

 

Dyrektor siedleckiej Caritas jednak jest nie tylko dobrym zarządcą, ale też kapłanem i prawym człowiekiem. - Podczas kolejnych lat pracy przekonujemy się, że potrafi też być blisko człowieka, jego trosk, radości i zwyczajnej codzienności. Jest empatyczny, otwarty na drugiego człowieka. Można do niego przyjść i porozmawiać. Tak też rozwiązuje - zdarzające się w każdej pracy - trudne sytuacje: cierpliwie wysłuchuje, rozważa argumenty „za” i „przeciw”, oferuje wsparcie. Człowiek na medal – mówi jeden z pracowników Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach.

 

Co mówi sam nagrodzony? Ks. M. Bieńkowski podkreśla, że bez oddanych pracowników nie byłoby medalu. – Uważam, że na medal nie zasługuję ja, tylko pracownicy i cała organizacja – zaznacza.

 

 

 

 

***

Odznaka za służbę człowiekowi

2018-04-25

Odznaka za służbę człowiekowi

Zdjęcia: Nikodem Siegieda - wolontariusz

001
002
003
004
005
006
007
 

 

 

Wróć