Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Reedukacja skazanych w ZK Siedlce

2019-09-19 17:00

W jednostkach penitencjarnych przebywa wielu skazanych, którzy utracili prawo jazdy w wyniku prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. Aby mogli odzyskać dokument, muszą odbyć kurs reedukacyjny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Skazani odbywający karę w siedleckim zakładzie karnym będą mogli przejść taki kurs jeszcze zanim opuszczą więzienie.

 

Skazani z Zakładu Karnego w Siedlcach, na mocy podpisanego w dniu 18 września 2019r. trójstronnego porozumienia pomiędzy zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Magdaleną Maciejewską, dyrektorem Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Markiem Bieńkowskim, reprezentowanym przez Agnieszkę Pasztor, koordynatora Projektu 2 KROKI, a Dariuszem Napiórkowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, będą mogli odbyć szkolenie reedukacyjne, które jest wymagane, aby odzyskać prawo jazdy.

 

Na mocy podpisanego porozumienia w siedleckiej jednostce zostaną przeprowadzone kursy reedukacyjne dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu substancji psychoaktywnych, w wyniku czego stracili prawo jazdy.

 

To kolejne działanie Caritas Diecezji Siedleckiej w Zakładzie Karnym w Siedlcach, które prowadzone jest na rzecz osób uzależnionych lub szkodliwie używających alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,  odbywających karę w Zakładzie Karnym w Siedlcach, tym razem realizowane we współpracy z WORD Siedlce.

 

Oprócz zajęć reedukacyjnych dla skazanych na terenie zakładu karnego, porozumienie zakłada również udział osoby skazanej, odbywającej karę pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku lub innej sytuacji drogowej zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego w zajęciach organizowanych poza terenem zakładu karnego. Osobiste przekazy osadzonego z pewnością wniosą wiele pozytywnych i wychowawczych aspektów do prowadzonych zajęć. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z uczestnikami kursów i szkoleń, odnoszące się do negatywnych konsekwencji nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze, znacząco wpłynie na zmianę postaw kursantów. Mocne, zbudowane na osobistych doświadczeniach, przekazy oddziałują motywacyjnie w kierunku eliminacji tragicznych skutków, jakie niesie ze sobą jazda po spożyciu alkoholu lub lekceważenie przepisów. Udział skazanego stanowić będzie ważny element skutecznego kreowania odpowiednich postaw i skłoni uczestników kursu do refleksji, a dla niego samego stanowić będzie ważny czynnik w procesie resocjalizacji i powrotu do życia w społeczeństwie po odbyciu kary.

 

tekst kpt. Marta Kuźma

 

 

***

Reedukacja skazanych w ZK Siedlce dn. 19 września 2019r.

2019-09-19

Reedukacja skazanych w ZK Siedlce dn. 19 września 2019r.

Zdjęcia: ppor. Przemysław Turyk

001
002
   

 

Wróć