Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Spotkanie Szkolnych Kół Caritas

2018-10-01 13:23

- Wolontariat to złoty środek na obecne czasy. Zwłaszcza wolontariat szkolny, który rozwija postawy prospołeczne wśród uczniów – mówi Katarzyna Kroszczyńska, uczestniczka spotkania dla opiekunów i asystentów kościelnych Szkolnych Kół Caritas (SKC), działających w diecezji siedleckiej. W czwartek, 27 września 2018r., aż 100 osób zgromadziło się w budynku Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, aby m.in. podsumować dotychczasowe działania wolontariackie i zaplanować kolejne.

 

Na spotkaniu głos zabrali: ks. Marek Bieńkowski – Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, Ilona Trojnar - Dyrektor Programowy Caritas Diecezji Siedleckiej, Monika Rybaczewska – Diecezjalny Koordynator ds. Wolontariatu w diecezji siedleckiej, Małgorzata Mućka – koordynator Centrum Wolontariatu w Siedlcach, pracownicy Centrum Wolontariatu: Małgorzata Strzelec, Żanetta Kowalczuk oraz ks. Paweł Wojdat – Moderator Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia.

 

Na samym początku, uczestnicy dowiedzieli się o szerokim spektrum pomocowym, jakie niesie Caritas Diecezji Siedleckiej. O licznych jednostkach, programach i projektach opowiedział ks. M. Bieńkowski. Dalsza część spotkania dotyczyła już bardziej szczegółowo Szkolnych Kół Caritas.

 

Obecnie na terenie diecezji siedleckiej działa 97 Szkolnych Kół Caritas i nadal ich przybywa. Jak się okazało, w tym roku (a dokładnie 11 listopada 2018r.), który świętuje się jako 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, w diecezji siedleckiej powołane zostanie setne Szkolne Koło Caritas. Powstanie ono w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej, której dyrektor, ks. Wiesław Mućka, miał duży wkład w założenie SKC nr 1 (w Dęblinie).

 

Jednym ze Szkolnych Kół Caritas jest to istniejące w Szkołach im. K.K. Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej. - Nasze koło działa od roku. Chciałam, by wolontariat rozwijał wśród młodzieży naszej szkoły postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, by stwarzał okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomagał w rozwijaniu zainteresowań i był pożyteczną formą spędzania wolnego czasu – mówi K. Kroszczyńska, opiekun SKC.

 

Jak zaznaczają uczestnicy, warto było spotkać się i przeanalizować najważniejsze kwestie, z którymi opiekunowie i asystenci kościelni SKC stykają się na co dzień w swojej pracy. Każdy mógł wyrazić swoje zdanie i zaproponować własne rozwiązania problemów, w celu wypracowania wspólnych standardów. Te kilka godzin razem, pozwoliło wymienić doświadczenia i stało się źródłem inspiracji.

 

- Nasze spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania pracy SKC w roku szkolnych 2017/2018 i zaproponowania nowych działań, także we współpracy z dwoma Centrami Wolontariatu (zlokalizowanymi w Siedlcach i Białej Podlaskiej) – podsumowuje M. Rybaczewska. I dodaje: – Wyszliśmy z propozycją konkretnych projektów. Mówiliśmy też o projektach „100na100”, z których jeden skierowany jest bezpośrednio do SKC. Przedstawiliśmy program szkoleniowy, dzięki któremu wolontariusze podniosą swoje kompetencje, dowiedzą się o idei wolontariatu, aspektach prawnych, zasadach prawidłowego przeprowadzania zbiórek żywności, itp.

 

Więcej informacji o Szkolnych Kołach Caritas w Caritas Diecezji Siedleckiej można uzyskać na stronie internetowej www.skcsiedlce.pl.

 

 

***

Spotkanie opiekunów i asystentów kościelnych Szkolnych Kół Caritas - Siedlce 27 września 2018r.

2018-09-28

Spotkanie opiekunów i asystentów kościelnych Szkolnych Kół Caritas - Siedlce 27 września 2018r.

Zdjęcia: Anna Nowińska

033
034
035
 

 

Wróć