Wspieraj Caritas

Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Wręczono nagrody Ubi Caritas

2017-10-23 10:33

W sobotę, 21 października, w Teatrze Kamienica w Warszawie wręczono – już po raz szesnasty – nagrody Ubi Caritas, jako wyrazy wdzięczności za działania charytatywne na rzecz potrzebujących w Polsce i na świecie. Gala – będąca inicjatywą ekumeniczną - została zorganizowana we współpracy Caritas Polska, prawosławnego Eleos oraz dwóch ewangelickich Diakonii.

 

W Teatrze Kamienica zgromadziło się blisko 300 osób. Byli to: działacze społeczni, księża, siostry zakonne, przedstawiciele władz, mediów oraz przedsiębiorstw. Zgromadzeni mieli okazję posłuchać recitalu Tadeusza Woźniaka oraz obejrzeć występ artystyczny Tetiany Galitsyny.

 

W specjalnej broszurze, którą otrzymał każdy gość na gali czytamy: „Gala Ubi Caritas to wydarzenie ważne dla całego środowiska Caritas w Polsce, zarówno dla jej pracowników i wolontariuszy, jak i tych, którzy wspierają ją na różnych płaszczyznach – darczyńców, instytucji życia publicznego i dziennikarzy. Jest to uroczystość wręczenia nagród, przyznawanych za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Poprzez uhonorowanie nagrodą Ubi Caritas pragniemy wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy dają szczególne świadectwo miłosierdzia lub włączają się w działalność Caritas i pomagają w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących. Nagroda jest wręczana w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo, Współpraca. Podczas gali wręczana jest również nagroda specjalna Dyrektora Caritas.”

 

Laureaci Nagród Ubi Caritas

 

Nagrody Caritas Polska, czyli statuetki św. Faustyny przyznano tradycyjnie w trzech kategoriach.

 

W kategorii „Darczyńca” uhonorowano państwo Hannę i Konstantego Strusów za długoletnie wsparcie Caritas Diecezji Siedleckiej i programu „Skrzydła”. Wrażliwe na potrzeby innych małżeństwo pełni funkcję mecenasów kultury i partnerów wielu przedsięwzięć.

 

W kategorii „Świadectwo” nagrodę przyznano wolontariuszom Telefonu Zaufania wraz z opiekunem ks. prof. Markiem Dziewieckim i sekretarzem ks. Robertem Kowalskim. Uhonorowano w ten sposób służbę 120 wolontariuszy diecezji radomskiej, którzy oferują telefoniczną pomoc w zakresie dysfunkcji społecznych przez pięć dni w tygodniu.

 

W kategorii „Współpraca” nagroda trafiła do Agaty Heydy i wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas w Liceum nr 9 im. Jana Pawła II w Sosnowcu za aktywnie działanie na rzecz środowiska lokalnego, szkoły i diecezji sosnowieckiej. Koordynatorka Koła z oddaniem szkoli wolontariuszy w pracy nad samodzielnymi projektami i akcjami diecezjalnej Caritas.

 

W sposób szczególny wyróżniono również s. Urszulę Brzonkalik – Franciszkankę Misjonarkę Maryi za posługę w ogarniętym wojną Aleppo w Syrii.

 

Specjalne wyróżnienie – Medal Caritas Polska - trafiło również do burmistrza Rudnika nad Sanem Waldemara Grochowskiego, za wzorową współpracę władz lokalnych z Caritas diecezjalną.

 

W następnej kolejności w broszurze czytamy: „W gali od kilku lat biorą udział charytatywne organizacje ekumeniczne: prawosławna Eleos, która przyznaje nagrodę Dłoni Miłosierdzia, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, która przyznaje nagrodę Miłosiernego Samarytanina oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, która przyznaje nagrodę im. Biskupa Jana Niewieczerzała.”

 

Nagrodę główną Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czyli statuetkę „Miłosiernego Samarytanina”, otrzymała Zofia Wojtas. Doceniono w ten sposób jej zaangażowanie w zbiórki darów dla potrzebujących i wsparcie chorych ze szpitala w Cieszynie.

 

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wręczyła Nagrody im. księdza biskupa Jana Niewieczerzała. Laureatami zostali Wacława Żórawska za pracę w Diakonii i pomoc pielęgniarską, Danuta Kwiatkowska za wsparcie dla osób starszych i schorowanych, Barbara Stahl za pracę na rzecz dzieci z osób dysfunkcyjnych i Michał Tessarowicz za wsparcie finansowe działalności Diakonii i założenie trzech fundacji na rzecz kobiet w Afryce.

 

Nagroda Główna – Świadectwo Miłosierdzia Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos trafiła do Kościoła Ewangelickiego w Środkowych Niemczech za wsparcie rzeczowe, merytoryczne i finansowe działalności charytatywnej. Nagrodę „Dłonie Miłosierdzia” w kategorii Współpraca z ELEOS przyznano Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Paisjuszowi Arcybiskupowi Przemyskiemu i Gorlickiemu.  Wśród wyróżnionych przez Eleos znaleźli się także Jens Lattke, Barbara Phieler, ks. Norbert Becke i Martin Phieler z Niemiec.

 

W gali Ubi Caritas wzięli udział również przedstawiciele Caritas Diecezji Siedleckiej wraz z ks. Markiem Bieńkowskim, dyrektorem organizacji i ks. Pawłem Wojdatem, zastępcą dyrektora, na czele.

 

Wśród wyróżnionych, w kategorii DARCZYŃCA, znalazła się Piekarnia PSS SPOŁEM, która od początku istnienia CDS przekazuje chleb w formie darowizny do jadłodajni dla ubogich. Piekarnia wspiera także inne inicjatywy Caritas tj. dzień dziecka czy pikniki rodzinne. Jest to darczyńca o wrażliwym sercu, ze wspaniałym personelem i miłą obsługą.

 

W kategorii WSPÓŁPRACA wyróżnione zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, którego kierownikiem jest Anna Gugała. Działania Centrum są ukierunkowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Przy wsparciu placówki zakupiono samochody i autobusy do przewozu osób niepełnosprawnych. Ośrodek prowadzi specjalistyczny punkt konsultacyjno-interwencyjny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców powiatu siedleckiego. We współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej placówka utworzyła na terenie powiatu dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Skórcu i w Kisielanach Żmichach.

 

Więcej zdjęć:

 

http://caritas.pl/blog/2017/10/21/noble-polskiej-dobroczynnosci-przyznane/

 

***

Wręczono nagrody Ubi Caritas

2017-10-23

Wręczono nagrody Ubi Caritas

Zdjęcia: Anna Nowińska

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
 
 

Wróć