Wspieraj Caritas

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej

Rozkład dyżurów od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. BIAŁA PODLASKA
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Psycholog   10:00-18:00
Paulina Karauda
9:00-16:00
Adriana Kucmin
     
Psychiatra           Raz na miesiąc
10:00-16:00
Prawnik       Marta Gruciuk
9:00-17:00
Co dwa tygodnie
  10:00-18:00
Marcelina Romanko
Osoba pierwszego kontaktu/
/dyżur osobisty i telefoniczny
08:00-16:00
Małgorzata Bandzerewicz
08:00-15:00
Małgorzata Bandzerewicz

15:00-20:00
Agnieszka
Cydejko
08:00-15:00
Małgorzata Bandzerewicz
08:00-15:00
Małgorzata Bandzerewicz
08:00-15:00
Małgorzata Bandzerewicz

15:00-20:00
Agnieszka Cydejko
08:00-12:00
Małgorzata Bandzerewicz
Osoba
pierwszego
kontaktu/
/dyżur telefoniczny
15:00-18:00
Małgorzata Bandzerewicz
  15:00-18:00
Małgorzata Bandzerewicz
15:00-18:00
Małgorzata Bandzerewicz
  12:00-15:00
Małgorzata Bandzerewicz
Pracownik socjalny           Raz na kwartał
Katarzyna Matuszewska – Piątkowska
Doradca zawodowy           Raz na kwartał
Katarzyna Raczyńska
Asystent osoby pokrzywdzonej przestępstwem           09:00-10:00
Marcelina Romanko