Wspieraj Caritas

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 15,
21-500 Biała Podlaska

telefony: 885 153 253, 783 510 310
mail: bialapodlaska.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Rozkład dyżurów od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. BIAŁA PODLASKA

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Psycholog

  10:00-18:00
Paulina
Karauda
9:00-16:00
Adriana
Kucmin
     

Psychiatra

 
        10:00-16:00

Prawnik

        9.30-17.30
Marta Gruciuk
Od 3.03.2017
Co dwa tygodnie
10.00-17.00
Marcelina
Romanko

Osoba pierwszego kontaktu
/dyżur osobisty i telefoniczny

08.00-15.00
Małgorzata Bandzerewicz
08.00-15.00
Małgorzata Bandzerewicz
15:00-20:00
Małgorzata Strzelec
08.00-15.00
Małgorzata Bandzerewicz
08.00-15.00
Małgorzata Bandzerewicz
08.00-15.00
Małgorzata Bandzerewicz
15:00-20:00
Małgorzata Strzelec
08.00-12.00
Małgorzata Bandzerewicz

Osoba pierwszego kontaktu
/dyżur telefoniczny

15.00-18.00
Małgorzata Bandzerewicz
  15.00-18.00
Małgorzata Bandzerewicz
15.00-18.00
Małgorzata Bandzerewicz
  12.00-15.00
Małgorzata Bandzerewicz

Pracownik socjalny

          Raz na kwartał
Katarzyna Matuszewska - Piątkowska
09.00-17.00
25.03.2017 r.
24.06.2017 r.
16.09.2017 r.
18.11.2017 r.

Doradca zawodowy

          Raz na kwartał
Katarzyna Raczyńska
09.00-17.00
25.03.2017 r.
24.06.2017 r.
16.09.2017 r.
18.11.2017 r.

Asystent osoby pokrzywdzonej przestępstwem

          09.00-10.00
Marcelina Romanko