Wspieraj Caritas

Co to są subkonta?

SUBKONTO, CO TO TAKIEGO?

 

Subkonto to forma pomocy osobom potrzebującym. Polega na możliwości wpłacania środków pieniężnych (w tym przekazywanie 1% podatku) na wydzielone konto księgowe, które łącznie z dopiskiem powoduje, że osoba w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, gromadzi pieniądze przeznaczone na określony cel.

JAK ZAŁOŻYĆ SUBKONTO?

 

1. Zgłosić się do Caritas Diecezji Siedleckiej po wniosek lub pobrać go ze strony: TUTAJ

2. Do wniosku dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację osoby/rodziny (np. orzeczenie o niepełnosprawności).

3. Komplet dokumentów dostarczyć do Caritas Diecezji Siedleckiej lub przesłać pocztą.

4. Po akceptacji – podpisać porozumienie.

 

Kontakt:
Edyta Czyżewska - koordynator subkont
e-mail: subkonta.siedlce@caritas.pl
tel. 500-566-898

INFORMACJA O NOWYM NUMERZE KONTA

 

Uprzejmie informujemy o zmianie numeru konta bankowego do wpłat na subkonta. Nowy numer to Bank Spółdzielczy O/Siedlce 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260.

 

Dawny numer rachunku będzie nadal aktywny, więc dokonane wpłaty na pewno zostaną właściwie zaksięgowane, nie mniej jednak prosimy o dokonywanie wpłat na nowy rachunek.

 

PLAN PROMOCJI SUBKONTA

 

Po podpisaniu porozumienia wspólnie z pracownikami Caritas opracowujemy plan promocji i pomocy w gromadzeniu funduszy. W tym celu potrzebne są: oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, opis sytuacji/choroby, fotografie, inne materiały, które „uatrakcyjnią” przekaz, co przełoży się na wpłaty darczyńców. Pracownicy Caritas służą pomocą w przygotowaniu nagrań, redagowaniu tekstów, pism etc. Wszystkie materiały z apelem o pomoc, powinny być zaakceptowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

POTRĄCENIE 8%

 

Caritas Diecezji Siedleckiej jest organizacją pomocową, zaufaną i wiarygodną. Udostępnia status osoby prawnej, numer KRS, dzięki czemu osoba posiadająco subkonto może gromadzić środki przekazane z 1% podatku oraz darowizn celowych. Ze zgromadzonych na subkoncie podopiecznego środków pobierane jest 8%, które przeznacza się na pomoc innym potrzebującym.

 

W ciągu roku zgłasza się wiele osób z prośbą o pomoc doraźną, jest też wiele osób, które nie maja zgromadzonych na subkoncie wystarczających środków i dlatego uzyskane w ten sposób fundusze są przekazywane tym, którzy w danym momencie najbardziej tego potrzebują (dofinansowanie do zakupu leków, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, turnusu rehabilitacyjnego, niezbędnych materiałów remontowych w przypadku pogorzelców, itp.).