Wspieraj Caritas

Dane Adresowe

Centrum Wsparcia
Caritas Diecezji Siedleckiej

Biuro Centrum:
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel.: 513 503 880
centrumpomocy.siedlce@caritas.pl

Magazyn Darów:
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel.: 513 077 966

Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej

 

MISJA CENTRUM WSPARCIA

 

Centrum Wsparcia skierowane jest do ludzi najuboższych, rodzin wielodzietnych i innych osób, których sytuacja życiowa czy zdrowotna jest trudna, wymagająca wsparcia zarówno najbliższych jak i instytucji pomocowych. Centrum Wsparcia wychodzi więc naprzeciw tym trudnościom, które niejednokrotnie przytłaczają pojedynczą jednostkę jaką jest osoba samotna czy też rodzinę jako jednostkę społeczną.


Magazyn Wypożyczalni

ZADANIA CENTRUM WSPARCIA

 

Zadania Centrum Wsparcia realizowane są dwutorowo. Pierwszym etapem jest skontaktowanie się osoby potrzebującej z Osobą Pierwszego Kontaktu poprzez biuro Centrum znajdujące się w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 57, pokój nr 1, gdzie można uzyskać wszelkie informacje o sposobach i działaniach realizowanych przez placówkę. W celu skorzystania z proponowanej pomocy osoba potrzebująca otrzymuje do wypełnienia Wniosek Zgłoszeniowy (zał. nr.: 1.1), który można również pobrać ze strony internetowej www.siedlce.caritas.pl w Centrum Wsparcia zakładce pliki do pobrania, który należy dostarczyć razem z dokumentami zawartymi we wniosku jako załączniki. Wszystkie kompletne wnioski zostaną ponownie rozpatrzone przez komisję Działu Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej, która opracowuje indywidualny plan działania dla podopiecznych Centrum. Kolejnym etapem jest podpisanie tzw.: Kontraktu Pomocowego na podstawie którego Osoba Pierwszego Kontaktu wystawia Skierowania do poszczególnych punktów pomocowych Centrum, tj.:

  • * Magazyn darów rzeczowych – znajdujący się w Siedlcach na ul. Budowlanej 1, wejście – „C”, gdzie można uzyskać pomoc rzeczową, tj.: odzież, obuwie, art. pościelowe i inne przedmioty gospodarstwa domowego pozyskane bezpłatnie od Darczyńców;
  • ** Jadłodajnia Caritas Diecezji Siedleckiej - znajdująca się w Siedlcach na ul. Bpa Świrskiego 57, gdzie można uzyskać pomoc w postaci gorącego posiłku (zupy);
  • ** Paczki żywnościowej – wydawanej w wyznaczonym czasie zawartym na Skierowaniu;
  • *** Pomoc specjalistyczna – jeśli uwzględniona jest w działaniach projektowych Centrum, bądź wolontariatu.

 

Do zadań Centrum należy również prowadzenie **** Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, znajdującej się przy ul. Budowlanej 1, wejście – „C” w Siedlcach, gdzie można ubiegać się o bezpłatne wypożyczenie sprzętów rehabilitacyjnych i pomocniczych według zasad opisanych w regulaminie wypożyczalni dostępnym w siedzibie firmy.


Siedziba Centrum Wsparcia

JAK PRACUJEMY?

 

Biuro Centrum Wsparcia znajduje się w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 57 w pokoju nr 1, gdzie przyjmuje Osoba Pierwszego Kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

 


Magazyn Darów

Magazyn Darów Rzeczowych jak również Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego znajdują się w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1 wejście – „C”, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a w środy w godz. 8:00-18:00.


Ubrania w Magazynie

JAK ZOSTAĆ DARCZYŃCĄ?

 

Dary rzeczowe tj. odzież nowa i używana, obuwie, art. pościelowe, zabawki galanteria czy inne przedmioty służące w gospodarstwie domowym przekazane nieodpłatnie przez osoby fizyczne lub prawne można przekazywać do punku magazynu darów przy ul. Budowlanej 1 wejście – „C” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, a w środy do 18:00. Dary o większych gabarytach tj.: meble, sprzęt AGD czy RTV przekazać można w porozumieniu z Koordynatorem Centrum pod nr. tel. 780 061 313. Wszelkie zasady przyjmowania darowizny przez Magazyn Centrum Wsparcia zawarte są w regulaminie dostępnym w siedzibie firmy, bądź na stronie internetowej Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej.

KTO FINANSUJE CENTRUM?

 

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Miasta Siedlce oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Starostwa Siedleckiego, Gminy Siedlce oraz Caritas Diecezji Siedleckiej.

* – współfinansowane ze środków dotacyjnych zadania publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego z następujących projektów:

  • z Urzędu Miasta  w ramach zadania pt.: „Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych – Kontynuacja działania Centrum Wsparcia dla najuboższych dla mieszkańców Miasta Siedlce w 2018 roku” .” w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.;

** –  współfinansowane ze środków Caritas Diecezji Siedleckiej:
*** –  współfinansowane ze środków dotacyjnych zadania publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego z następujących projektów:

  • ze Starostwa Siedleckiego w ramach zadania pt.: „Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.” w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • oraz Gminy Siedlce w ramach zadania pt.: „Centrum Pomocy – Punkt Konsultacyjno- Interwencyjny” w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

**** - współfinansowane ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Gmina Siedlce

 

 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

mgr Elżbieta Szopka tel. 513 503 880; email: centrumpomocy.siedlce@caritas.pl