Konferencja

tl_files/gallery/cpi/pasek.png


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

Szanowni Państwo

 

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez Caritas Diecezji Siedleckiej pt. „Interdyscyplinarność jako znaczący element oddziaływania w procesie powrotu do równowagi rodziny z problemem przemocy.” Wyrażam nadzieję, że spotkanie będzie płaszczyzną do dyskusji na temat roli instytucji pomocowych w budowaniu i realizacji spójnego systemu wsparcia skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego przy ul. Bpa Świrskiego 57.

 

Celem Konferencji jest nawiązanie oraz poszerzenie współpracy między specjalistami w dziedzinie pomocy rodzinom zmagającym się z problemem przemocy domowej. Chcemy szukać odpowiedzi na pytania: Gdzie przebiega granica pomiędzy tym co publiczne, a tym co prywatne? Czy prawdziwe są opinie osób pokrzywdzonych na temat stanowiska Kościoła w kwestii przemocy domowej? Czy osoby pokrzywdzone słusznie uważają, że w sądzie nie przysługują im żadne prawa, że nie mają wpływu na to co się wydarzy podczas sprawy karnej? Czy twierdzenie, że nikogo nie interesuje, że w rodzinie dzieje się krzywda jej członkom, a instytucje realizują wyłącznie własne cele jest zgodne z prawdą?

 

Powyższe pytania wskazują, że problematyka „przenikania się” wzajemnie instytucji pomocowych zasługuje na uwagę i usystematyzowanie. Wyzwaniem dla nas jest wskazanie obszarów wspólnych jak również indywidualnych oddziaływania w powyższym zakresie.

 

Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem by wspólnie efektywnie wspierać naszych Beneficjentów.

 

Ks. Marek Bieńkowski
Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej

 

 

 

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFERENCJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ KONFERENCJI

 

www.caritas.siedlce.pl/konferencja

 

 

 

Pobierz PDF

Program konferencji

tl_files/gallery/cpi/pasek.png


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

09:00 Rejestracja uczestników

 

9:30-10:00 Rozpoczęcie konferencji. Kościół popiera przemoc?
Ks. Marek Bieńkowski, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej,

 

10:00–10:30 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejMikołaj Pawlak, Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości,

 

10:30–11:00 Współpraca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, lokalny system wsparcia - Sławomir Stefaniak, Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach,

 

11:00–11:15 przerwa kawowa

 

11:15-12:15 Prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej w toku postępowania przygotowawczego. Sytuacja prawna osoby pokrzywdzonej na etapie postępowania sądowego – Iwona Przewor, prawnik,  Prezes Stowarzyszenia
Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie,

 

12:15-12:45 Podsumowanie rocznej pracy Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej na przykładzie doświadczeń Caritas Diecezji Siedleckiej - Magdalena Ozygała, Osoba Pierwszego Kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach,

 

12:45-13:30 Budowanie planu pomocy jako narzędzia kompleksowego wsparcia skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem przemocy domowejRenata Cieszko, Zastępca Kuratora Okręgowego Kuratorskiej Służby Sądowej w Siedlcach, Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów przy Ministrze Sprawiedliwości,

 

14:00-14:45 Konsekwencje pokrzywdzenia przestępstwem. Potrzeby osoby pokrzywdzonej i jej rodziny. Wsparcie i terapia – Ewa Kalińska Grądziel, psycholog, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Lublin,

 

14:45-15:30 Dyskusja i podsumowanie - Ks. Marek Bieńkowski, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

 

 

Pobierz program konferencji w PDF