Wspieraj Caritas

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

Rozkład dyżurów od 31 lipca do 31 grudnia 2017 r. ŁOSICE

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Psycholog

09.00-17.00          

Osoba pierwszego kontaktu
/Dyżur osobisty i telefoniczny

13.00-20.00 8.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-12.00

Osoba pierwszego kontaktu
/Dyżur telefoniczny

8.00-13.00 08.00-13.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 12.00-15.00

Prawnik

8:30-12.30          

Pracownik socjalny

          Raz na kwartał
09.00-17.00
18.03.2017
20.05.2017
23.09.2017
04.11.2017

Doradca zawodowy

          Raz na kwartał
09.00-17.00
18.03.2017
20.05.2017
23.09.2017
04.11.2017