Wspieraj Caritas

Zapowiedzi zdarzeń Zakładu Aktywności Zawodowej

Konferencja podsumowującą projekt „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy” - zapowiedź

2012-09-05 21:34

W dniu 18 września 2012 roku w godzinach od 10:30 do 15:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Chopina 10 w Siedlcach odbędzie się konferencja podsumowującą projekt „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy”, realizowany przez Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program Konferencji

 

10:00 - 10:30 – Rejestracja uczestników konferencji

10:30 - 10:45 – Otwarcie konferencji przez Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

Ks. Marka Bieńkowskiego

10:45 - 11:05 – Wystąpienie gości specjalnych – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew

Kiernikowski, Prezydent Miasta Siedlce

11:05 - 11:35 – „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy” – ewaluacja/podsumowanie

Lidia Korbus - Specjalista ds. Monitoringu Projektu

11:35 - 11:50 – Przerwa kawowa

11:50 - 12:20 – „Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz osób niepełnosprawnych”

Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych

12:20 - 12:50 – „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych szansą na rozwój społeczny”

Marian Leszczyński – Prezes PFRON w latach 2007 – 2009, Członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

12:50 - 13:05 – Przerwa kawowa

13:05 - 13:35 – „Wsparcie finansowe dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Adam Przepłata

13:35 - 14:00 – Prezentacja filmu dokumentalnego „ZAZ drogą na otwarty rynek pracy”

14:00 - 14:20 – Podsumowanie konferencji

Ks. Kanonik Krzysztof Hapon, Katarzyna Rola-Skorupska – Kierownik ZAZ/Koordynator projektu

14:20 - 15:00 – Obiad

 

* * *

 

Echo Katolickie

Podlasie 24

Katolickie Radio Podlasie

 

 

 

* * *

 

Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”

 

Od ponad czterech lat niepełnosprawni znajdują tu pracę i jednocześnie szansę na normalne życie. Dziś pracuje tu 37 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnoprawności. Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej od 1.10.2010 do 31.09.2012 realizuje ponadto projekt „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”. Głównym jego celem jest poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość to 1 mln. 284 tys. zł.

 

Dlaczego ZAZ?

Od wielu lat siedlecka Caritas prowadzi różnorodne działania, których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Uwieńczeniem kolejnego ich etapu było powstanie, w czerwcu 2008r, Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach. Za jego utworzeniem przemawiało m.in. duże zapotrzebowanie ze strony osób niepełnoprawnych , brak dla nich miejsc pracy a także konieczność przygotowania zawodowego i społecznego niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Ważnym czynnikiem był także istniejący w Siedlcach ośrodek akademicki , przygotowujący niepełnoprawnych studentów z całego kraju, co dawało dodatkowo możliwość zatrudnienia i zapewnienia im rozwoju zawodowego.

 

Utworzony przez Caritas Diecezji Siedleckiej ZAZ mieści się w Siedlcach, przy ul. Chopina 10, w budynku użyczonym przez miasto Siedlce. Działa na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 14 grudnia 2007r w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

 

Siedlecki ZAZ powstał jako druga tego typu placówka w województwie mazowieckim. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Dla kogo ZAZ?

Specyfiką siedleckiego ZAZ jest to, że znalazły tu zatrudnienie osoby o niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnoprawności. Zatrudnione są one w ramach umowy o pracę, na 0,55 etatu. By usprawnić pracę - niepełnosprawni pracują co drugi dzień. Mają również zapewniony dowóz do pracy oraz – dodatkowo – godzinną rehabilitację. Jest ona prowadzona przez specjalistów – rehabilitantów, w przystosowanych do tego pomieszczeniach z profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym. – Dzięki środkom unijnym zostały wyposażone pracownie rehabilitacyjne, m.in. atlas do ćwiczeń, który nie tylko wspomaga w poprawie zdrowia osób niepełnosprawnych ale też w przygotowaniu ich do wzmożonego wysiłku, niezmiernie ważnego w chwili wyjścia na otwarty rynek pracy – mówi K. Rola – Skorupska, kierownik ZAZ. Z kolei Paweł Korniluk, fizjoterapeuta zwraca uwagę, że każdy z pracowników ma opracowany indywidualny program rehabilitacji leczniczej. - Do ćwiczeń służy specjalnie zakupiony sprzęt, m.in. wanna z hydromasażem, aparat do elektroterapii czy do ultradźwięków. Pracownicy ZAZ nie muszą stać w kolejkach, by dostać się do przychodni, lecz na bieżąco biorą udział w pełnym programie rehabilitacji – podkreśla. Uczestnicy projektu mają również zapewnioną opiekę medyczną, w ramach której przechodzą m.in. badania okresowe na poszczególne stanowiska pracy. - Mają tez możliwość uzyskania skierowań na zabiegi rehabilitacyjne, które wykonywane są w naszych gabinetach – fizjoterapii, kinezoterapii i hydroterapii – dodaje K. Skorupska.

 

Oprócz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, niepełnosprawni przygotowywani są do życia w otwartym środowisku. Otrzymują też pomoc w przygotowaniu do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę indywidualnych możliwości. Służą temu m.in. warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem czy też zajęcia komputerowe.

 

Gastronomia – główny obszar działania

Na co dzień niepełnosprawni pracownicy ZAZ zajmują się gastronomią, tak więc główny trening pracy odbywa się w kuchni. Jest ona miejscem przyuczenia do zawodu - pomoc kuchenna. ZAZ oferuje bowiem mieszkańcom Siedlec i okolic smakowite obiady domowe, szeroka gamę pierogów, apetyczne ciasta i desery, naleśniki i inne wyroby garmażeryjne. W sali bankietowo – konferencyjnej obsługiwane są szkolenia, wesela, bankiety i imprezy okolicznościowe. Ponadto zapewnia catering dla szkół, przedszkoli, instytucji oraz osób indywidualnych ( patrz. www.zaz-siedlce.pl) .

 

Oprócz tego niepełnoprawni – w ramach projektu unijnego - zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie pięciu szkoleń zawodowych. Są to: pomoc kuchenna, asystent w gabinecie odnowy biologicznej, recepcjonista, obsługa budynku oraz magazynier. - „Razem z niepełnosprawnymi pracują nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Do ich obowiązków należy instruowanie i moderowanie działań na poszczególnych stanowiskach pracy – zwraca uwagę Katarzyna Rola – Skorupska.

 

Głosy o projekcie

W ramach projektu realizowany był dwu - modułowy cykl warsztatów dla beneficjentów. Pierwszy z nich - zatytułowany – kim jestem? kim chcę być? - stanowiły warsztaty z psychologiem. – Była to droga od przygotowania merytorycznego osób niepełnosprawnych, do podejmowania prób świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, tj badania sfery predyspozycji psychofizycznych, samoanalizy, do określenia swoich słabych i mocnych stron – podkreśla Danuta Skwierczyńska, asystent koordynatora projektu.

 

W ramach drugiego modułu – „jak dostać i utrzymać pracę?” odbywały się warsztaty z doradcą zawodowym. - Prezentowane były tu techniki aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjenci przygotowywali się do samodzielnego świadczenia pracy poprzez mentoring instruktorów zawodu oraz pomoc asystentów w wykonywaniu zadań pracowniczych. Równolegle –poprzez inne formy wsparcia – przygotowywali się do skutecznego wejścia na rynek pracy. Warsztaty pokazywały także metody wspierania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy – podsumowuje D. Skwierczyńska.

 

W ciągu dwóch lat przez projekt przewinęło się 30. beneficjentów. Pani Maria podkreśla: „Poza treningiem pracy uczestniczyliśmy w zajęciach komputerowych, rehabilitacji zdrowotnej i w warsztatach psychologicznych. Umożliwiło nam to poprawę kwalifikacji a także sprawności fizycznej. Dało wiarę w siebie. To pozwoli na szukanie pracy na wolnym rynku”. Piotr z kolei podkreśla: „Przez bardzo długi czas nie miałem możliwości kontaktu z rówieśnikami. W pracy w ZAZ to się zmieniło. Dzięki współpracy z terapeutą i psychologiem stałem się bardziej otwartym człowiekiem” . –Rafał podkreśla „Moi znajomi, także najbliższa rodzina są zadowoleni z tego, że jestem w projekcie. Cieszą się, że robię coś dla siebie, żeby zmienić własne życie”. Rafał. Jarosław jest w sekcji odnowy biologicznej; zanim trafił do projektu ZAZ, skończył studia wyższe – pedagogikę resocjalizacyjną. – Rozpocząłem naukę w studium policealnym, na kierunku masażysta. Zaliczyłem już pierwszy rok, w tej chwili rozpocząłem drugi. W przyszłości planuję pójść na studia podyplomowe z fizjoterapii – opowiada. Nawiązując do udziału w projekcie podkreśla jednocześnie: - „W każdej sekcji mamy swoich instruktorów, którzy pomagają nauczyć się nowych umiejętności. Czujemy się potrzebni, patrzymy optymistycznie na życie, w przyszłość. Wiadomo, że mamy różne niepełnosprawności ale to, że pracujemy – dowartościowuje nas” – podsumowuje.

 

„Lodołamacz 2009” dla siedleckiej Caritas

Cele, jakie wytyczyła sobie siedlecka Caritas w realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych były trudne, ale tez okazały się możliwe do osiągnięcia. Zauważono to na forum ogólnopolskim. W 2009r ks. Krzysztof Hapon, ówczesny dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, odebrał kryształową statuetkę i tytuł „Lodołamacza” w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie, „za szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za ich aktywizację w Zakładzie Aktywności Zawodowej”. Kapituła nagrodziła siedlecką Caritas w kategorii: „pracodawca - nieprzedsiębiorca” za „szczególną wrażliwość i odpowiedzialną politykę personalną, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”. Jej zdaniem „działalność Caritas Diecezji Siedleckiej na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowi wzór godny naśladowania”. W Kapitule zasiada m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Główny Inspektor Pracy i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. – „Tego, że zdobędziemy pierwsze miejsce w skali ogólnopolskiej, zupełnie się nie spodziewałem. Nagrodę traktuję jako uznanie za wyniki, jakie siedlecka Caritas osiąga od 7 lat w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” – powiedział wówczas ks. Krzysztof Hapon, dziękując za zagazowanie swoim współpracownikom.

 

Małgorzata Kołodziejczyk
specjalista ds. promocji projektu
„ZAZ -drogą na otwarty rynek pracy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

* * *

 

Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”

2012-09-13

Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”

Zdjęcia: Zakład Aktywności Zawodowej

zdj002
zdj007
zdj009
zdj010
zdj013
zdj016
zdj017
zdj018
zdj019
zdj021
zdj022
zdj023
zdj024
zdj025
zdj027
zdj032

 

Wróć