Wspieraj Caritas

O Centrum

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom zostało utworzone w marcu 2009r, w ramach projektu: Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów,  cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo  i pomoc prawną.

 

W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom można bezpłatnie uzyskać pomoc:

 • prawnika,
 • doradcy społecznego,
 • doradcy międzykulturowego – narodowości czeczeńskiej,
 • wsparcie socjalne w postaci odzieży, wyprawek szkolnych, żywności, lekarstw oraz wszelkich innych artykułów w zależności od bieżących potrzeb.

 

Centrum prowadzi:

 • Porady z zakresu pomocy społecznej: poradnictwo z zakresu procedur administracyjnych, redagowanie podań, odwołań, wypełnianie formularzy, kontakt z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i za granicą
 • Pomoc prawną
 • Zajęcia dla dzieci w Ośrodkach dla Cudzoziemców
 • Turnusy  integracyjne dla dzieci, imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Uchodźcy)
 • Szkolenia, warsztaty i konferencje dla osób pracujących z obcokrajowcami
 • Program mieszkań chronionych
 • Refundację kosztów przedszkoli dla dzieci z rodzin cudzoziemców

 

Centrum współpracuje z:

 • Ośrodkami dla Cudzoziemców
 • Urzędem do Spraw Cudzoziemców
 • Strażą Graniczną

 

Caritas Polska realizuje wspólnie z 5 Caritas diecezjalnymi i MOPR w Lublinie projekt: „Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.