PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI – zostań honorowym krwiodawcą

Podaruj Kroplę MiłościCaritas Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w stałą praktykę oddawania krwi w ramach kampanii „Podaruj kroplę miłości”. Przy Caritas rozpoczyna również swoją działalność Klub Krwiodawstwa Caritas, skierowany do pracowników oraz wolontariuszy organizacji.

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?

 

Oddanie „kropli krwi” to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu wiary - często traconej w wyniku choroby; to niejednokrotnie nadzieja na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego. Pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Siedleckiej, włączając się w działanie klubu, dają przykład i zachęcają, by również inni zaangażowali się w to piękne dzieło. Tak uczył nas Święty Jan Paweł II. To niewiele, a zarazem najwięcej, bo krew to życie!

 

PATRONAT NAD KAMPANIĄ „Podaruj kroplę miłości”

 

 • patronat Narodowego Centrum Krwi
 • patronat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • patronat Centrum Zdrowia Dziecka
 • patronat Instytutu Kardiologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
 • honorowy patronat nad kampanią objęli: Kard. Kazimierz Nycz, Abp Henryk Hozer, Bp. Józef Guzek oraz Klasztor na Jasnej Górze i Klasztor w Niepokalanowie

 
OSOBY, KTÓRE WŁĄCZYŁY SIĘ JUŻ W AKCJĘ:

 

 1. Paweł Wojdat
 2. Krzysztof Kulik
 3. Weronika Kulik
 4. Paweł Borychowski
 5. Joanna Gawinkowska
 6. Małgorzata Mućka
 7. Renata Dąbrowska
 8. Martyna Tararuj
 9. Ewa Urbanek
 10. Weronika Tarapata
 11. Katarzyna Kołaczek
 12. Milena Mądra
 13. Weronika Niezgoda
 14. Milena Głowala
 15. Karolina Mądra
 16. Eliza Fiok
 17. Agnieszka Hys
 18. Majsterek Filip
 19. Piotr Seremak
 20. Weronika Mąkowska
 21. Małgorzata Zając
 22. Wojciech Matysiak
 23. Kondej Cezary
 24. Paweł Kalbarczyk
 25. Jan Ostrowski

W roku 2018 nasz Klub pozyskał w sumie 14400 ml krwi.

 

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU

 

 1. Należy wypełnić wewnętrzny kwestionariusz Caritas (załącznik), jako deklarację przystąpienia do Klubu Krwiodawstwa Caritas.
 2. Wypełniony kwestionariusz należy wysłać na adres mailowy: pwojdat@caritas.pl.
 3. Następnie każdy zainteresowany otrzyma informację potwierdzającą zapisanie do Klubu.
 4. Lista członków Klubu zostanie umieszczona na stronie internetowej Caritas - http://siedlce.caritas.pl/index.php/podaruj-krople-milosci.html
 5. Krew można oddawać w dowolnym punkcie krwiodawstwa. Następnie należy podać datę oddanej krwi i jej ilość, poprzez informację mailową lub sms. Będzie to niezbędne do dalszej promocji i statystyki.
 6. Podczas pobierania krwi warto zrobić sobie zdjęcie i przesłać je na ww. adres mailowy – posłuży ono do promocji akcji.
 7. Osoby, które potrzebują krwi, mogą zgłaszać zapotrzebowanie pod adres mailowy: pwojdat@caritas.pl. Informacja dotrze do wszystkich klubowiczów

 

WARUNKI ODDAWANIA KRWI

 

 • masz 18-65 lat i posiadasz dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem),
 • ważysz powyżej 50 kg,
 • nie chorowałeś na żółtaczkę,
 • czujesz się zdrowy,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała

 

CO MOŻNA PRZEKAZAĆ W CENTRUM KRWIODAWSTWA

 

 • krew pełną (450 ml): co 8 tygodni (kobiety 4 razy, mężczyźni 6 razy w ciągu roku ); pobieranie krwi pełnej trwa średnio od  6 do 10 minut,
 • osocze metodą plazmaferezy automatycznej (600 ml): co 2 tygodnie, nie częściej niż 20 razy w ciągu roku; zabieg przy użyciu separatora (3 – 4 cykle) trwa około 30-40 minut,
 • płytki krwi (300 ml lub 500 ml): co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w ciągu  roku; zabieg przy użyciu separatora (6 – 8 cykli) trwa około 50-60 minut.

 

PRZECIWWSKAZANIA DO ODDAWANIA KRWI

 

http://www.rckik-bydgoszcz.com.pl/index.php?m=article&s=show&aid=49&uinfo=Kto_nie_moze_oddac_

 

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI

 

Warto pamiętać, iż każdy, kto oddaje krew, może na koniec roku wziąć zaświadczenie z Centrum Krwiodawstwa. Oddając krew, można odliczyć od podatku kwotę wystawioną na zaświadczeniu. Obecnie za 1 litr oddanej krwi można odliczyć 130 zł (są to niecałe 3 pobrania). Oddając krew można również wziąć zaświadczenie w punkcie pobrań. Wówczas przysługuje również pracownikowi lub osobie oddającej krew dzień wolny w pracy lub szkole.

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – W SIEDLCACH

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – W ŁUKOWIE

 

 

DANE PUNKTU KRWIODAWSTWA – WE WŁODAWIE

 

 

INFORMACJE DODATKOWE