Kto potrzebuje naszego wsparcia?

Pomoc dla Marcina Głodka

2015-03-24 09:43

tl_files/gallery/caritas/subkonta/glodek_marcin/glodek1.jpgTragiczny wypadek

 

11 maja 2002 roku Marcin uległ tragicznemu wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń do dnia dzisiejszego nie odzyskał w pełni sprawności psychofizycznej. Niepełnosprawność - porażenie czterokończynowe, głęboka afazja, przykurcze mięśni, zaburzenia neurologiczne - nie pozwala mu na podjęcie pracy. Marcin cierpi na niedowład spastyczny czterokończynowy, zaburzenia mowy i równowagi ciała, które są konsekwencją urazu czaszkowo-mózgowego. Niemal we wszystkich czynnościach potrzebuje pomocy innych. Codzienne życie Marcina to głównie czas spędzony przy komputerze, dzięki któremu utrzymuje kontakty ze znajomymi, rozwija swoje umiejętności w tym zakresie, zdobywa wiadomości na temat otaczającego świata. Wziął nawet udział w kursie komputerowym dla osób niepełnosprawnych, aby lepiej obsługiwać komputer. Po domu i jego obejściu porusza się na wózku inwalidzkim. Posiada także skuter z napędem elektrycznym, który w okresie letnim umożliwia mu robienie zakupów w najbliższym sklepie i odwiedziny u znajomych.

 

Konieczne leki i rehabilitacja

 

Obecnie Marcin przyjmuje leki zmniejszające napięcie mięśniowe oraz usprawniające pracę mózgu, m.in. Nootropil, Baclofen. Koszt zakupu tych leków wynosi ok. 100 zł miesięcznie.

 

Stała rehabilitacja Marcina odbywa się w domu. Prowadzi ją mama, która nabyła umiejętności w tym zakresie, podczas wielu turnusów. Rehabilitacja ta ma na celu zmniejszenie spastyczności mięśni i zwiększenie ich siły, poprawę równowagi ciała oraz zmniejszenie drżeń ręki. Wszystkie ćwiczenia mają na celu pomóc Marcinowi w samoobsłudze.

 

Sama rehabilitacja w domu nie jest wystarczająca. Marcin każdego roku jeździ kilkakrotnie wraz z opiekunem na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Dzięki tym wyjazdom poddaje się rehabilitacji neurologicznej i usprawniającej ruch. Każdy taki turnus pomaga utrzymać dotychczasową sprawność. Marcin podczas turnusów uczęszcza również na zajęcia logopedyczne, ponieważ ma trudności fonacyjno-oddechowe, artykulacyjne, mowa jest niewyraźna i trudna do zrozumienia. Ćwiczenia z logopedą poprawiają wyrazistość mowy. Każdy taki turnus to koszt ok. 4 tys. złotych. Jako opiekun zazwyczaj jeździ z nim jego mama. Marcin potrzebuje naszej pomocy, żeby godnie żyć.

 

 Marcin Głodek posiada utworzone subkonto w naszej organizacji, na które można przekazywać 1% podatku oraz inne darowizny. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

BS Siedlce 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260

z dopiskiem „11716 - Głodek Marcin”.

Wróć