Kto potrzebuje naszego wsparcia?

Pomoc dla Stanisława Szymaniego

2017-12-21 13:45

Pan Stanisław (68 lat) z Białej Podlaskiej w 2011 roku zachorował na raka prostaty. Ze względu na brak środków finansowych zgłosił się do Caritas Diecezji Siedleckiej po pomoc. To od  nich zależy jego zdrowie i życie.

 

U p. Stanisława nastąpiły przerzuty do kości. Poddany był wielu zabiegom i terapiom. Leczono go m.in. hormonami i sterydami. Przeszedł też cykle chemioterapii. Kolejną próbą było podanie leku „Zometa”, zakupionego przez rodzinę mężczyzny (lek nie był refundowany), który także okazał się nieskuteczny. Obecnie włączono lek „Xtandi”. Pan Stanisław przyjmuje go od kilku miesięcy. Lek okazał się bardzo skuteczny - zahamował proces chorobowy, obniżyły się wartości PSA, nie ma progresji. Niestety ten lek również nie jest refundowany, a co więcej - bardzo kosztowny. Miesięczny koszt to kwota od 8 tys. do 8 tys.250 złotych. Po kilku latach walki z chorobą, związanych z wysokimi kosztami, możliwości finansowe rodziny są już wyczerpane, dlatego Państwo Szymani zwracają się o pomoc do ludzi dobrej woli.

 

Pomoc od żony

 

Ogromną rolę w walce o zdrowie p. Stanisława odgrywa jego żona. Uczestniczy w całym procesie terapeutycznym męża i nie jest to dla niej czymś niezwykłym. Jest to bardzo naturalne, że towarzyszy mu w wyjazdach do kliniki, podczas kolejnych badań i podejmowanych terapii. Taka postawa bliskiej osoby z pewnością jest skutecznym wsparciem w walce z chorobą. Nadmienić trzeba, że p. Anna od wielu lat jest bardzo zaangażowana w pomoc innym. Od 11 lat prowadzi świetlicę charytatywną przy kościele Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej. Zapewniła ok. 350 potrzebującym dzieciom wszystko, co było możliwe – ubrania, żywność, paczki świąteczne. Pan Stanisław pomagał żonie, towarzyszył w załatwianych przez nią sprawach.

 

Proszą o pomoc

 

Jeśli tylko możemy, pomóżmy tej kochającej się rodzinie. Pozwólmy by słowa „dobro powraca”, w przypadku tej rodziny, nabrały rzeczywistego znaczenia.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej otworzyła specjalne subkonto, na którym zbierane są środki na leczenie Stanisława Szymaniego. Każdy, kto zechce wesprzeć Stanisława Szymaniego, może przekazać 1% podatku (nr KRS 0000223111 z poniższym dopiskiem) lub wpłacić pieniądze na konto:

 

Caritas Diecezji Siedleckiej Bank Spółdzielczy O/ Siedlce PL 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260

 

z dopiskiem: "40716 – Szymani Stanisław"

 

***

Posłuchaj audycji Stanisława Szymaniego i Szymona Ochijewicza. Audycja z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wróć