Wspieraj Caritas

Program konferencji

tl_files/gallery/cpi/pasek.png


Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

09:00 Rejestracja uczestników

 

9:30-10:00 Rozpoczęcie konferencji. Kościół popiera przemoc?
Ks. Marek Bieńkowski, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej,

 

10:00–10:30 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejMikołaj Pawlak, Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości,

 

10:30–11:00 Współpraca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, lokalny system wsparcia - Sławomir Stefaniak, Przewodniczący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Siedlcach,

 

11:00–11:15 przerwa kawowa

 

11:15-12:15 Prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej w toku postępowania przygotowawczego. Sytuacja prawna osoby pokrzywdzonej na etapie postępowania sądowego – Iwona Przewor, prawnik,  Prezes Stowarzyszenia
Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie,

 

12:15-12:45 Podsumowanie rocznej pracy Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej na przykładzie doświadczeń Caritas Diecezji Siedleckiej - Magdalena Ozygała, Osoba Pierwszego Kontaktu, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach,

 

12:45-13:30 Budowanie planu pomocy jako narzędzia kompleksowego wsparcia skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dotkniętych problemem przemocy domowejRenata Cieszko, Zastępca Kuratora Okręgowego Kuratorskiej Służby Sądowej w Siedlcach, Sekretarz Krajowej Rady Kuratorów przy Ministrze Sprawiedliwości,

 

14:00-14:45 Konsekwencje pokrzywdzenia przestępstwem. Potrzeby osoby pokrzywdzonej i jej rodziny. Wsparcie i terapia – Ewa Kalińska Grądziel, psycholog, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Lublin,

 

14:45-15:30 Dyskusja i podsumowanie - Ks. Marek Bieńkowski, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

 

 

Pobierz program konferencji w PDF