Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu

Projekt jest formą specjalistycznej pomocy adresowanej do osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz osób, których ten problem w jakikolwiek sposób dotyka (szczególnie zaś do osób najbliższych osób uzależnionych).

 

W ramach projektu realizowane są bezpłatne i anonimowe działania w formie pracy indywidualnej i grupowej.

 

Powyższe działania mają za zadanie budowanie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz osób im najbliższych, wsparcia w wychodzeniu z nałogu, kształtowania trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie, alternatywnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po alkohol czy narkotyki.

Harmonogram pracy specjalistów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.   DATA DYŻURU    GODZINY PRZYJĘĆ - KONSULTACJE INDYWIDUALNE DANUTA BAŁKOWIEC
1. 8 marca 13:00 - 18:00
2. 22 marca 13:00 - 18:00
3. 5 kwietnia 13:00 - 18:00
4. 19 kwietnia 13:00 - 18:00
5. 8 maja 13:00 - 18:00
6. 24 maja 13:00 - 18:00
7. 12 czerwca 13:00 - 18:00
8. 28 czerwca 13:00 - 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałki godz. 17:00 - 19:00 Grupa terapeutyczna dla kobiet współuzależnionych w Siedlcach. Zajęcia prowadzi ks. Paweł Wojdat w Centrum Charytatywno Duszpasterskim (Wejście B) przy ul. Świrskiego 57 w Siedlcach.

 

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu

08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23
tel. 513 09 22 22,

Godziny otwarcia: 12:00 - 19:00 (od poniedziałku do piątku)

 

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Siedlce.