Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych alkoholizmem

Zadanie współfinansowane ze środków własnych Miasta Siedlce, skierowane do mieszkańców Siedlec.

 

 

 

 

 

 

Projekt jest formą specjalistycznej pomocy adresowanej do osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz osób, których ten problem w jakikolwiek sposób dotyka (szczególnie zaś do osób najbliższych osób uzależnionych).

 

W ramach projektu realizowane są bezpłatne i anonimowe działania w formie pracy indywidualnej i grupowej.

 

Osoby potrzebujące wsparcia w powyższym zakresie będą mogły skorzystać z:

 • Warsztatów poświęconych zdobywaniu umiejętności konstruktywnego dysponowania czasem relaksu, odpoczynku, zabawy
 • Warsztatów umożliwiających zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia bez narkotyków
 • Szkoły dla rodziców
 • Programu rozwoju osobistego dla osób współuzależnionych
 • Konsultacji indywidualnych osób uzależnionych
 • Konsultacji indywidualnych dla osób współuzależnionych
 • Porad psychologicznych dla osób uzależnionych
 • Porad psychologicznych dla osób współuzależnionych
 • Warsztatów dla osób uzależnionych „5 lat minęło i co dalej - Zdrowe i dobre życie”
 • Konsultacji z osobą pierwszego kontaktu
 • Warsztatów wyjazdowych dla uzależnionych i współuzależnionych

 

Powyższe działania mają za zadanie budowanie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz osób im najbliższych, wsparcia w wychodzeniu z nałogu, kształtowania trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie, alternatywnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po alkohol czy narkotyki.

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu

Harmonogram pracy specjalistów wrzesień-grudzień 2017

Lp.

DATA

DYŻURU

 

PSYCHOLOG

EWA PRZESMYCKA

 

TERAPEUTA

DANUTA BAŁKOWIEC

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU MIRROSŁAWA PACZÓSKA

1.

05.09.2017

______

13:00-18:00

01.09.2017 – 31.10.2017

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

08:00-13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017 31.12.2017

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK

12:00-17:30

2.

06.09.2017

14:00-17:00

______

3.

19.09.2017

______

13:00-18:00

4.

20.09.2017

15:00-18:00

______

5.

30.09.2017

______

9:00-16:00

(Grupa Wsparcia)

6.

02.10.2017

______

13:00-18:00

7.

04.10.2017

14:00-17:00

______

8.

17.10.2017

______

13:00-18:00

9.

18.10.2017

15:00-20:00

______

10.

28.10.2017

______

9:00-16:00

(Grupa Wsparcia)

11.

08.11.2017

15:00-18:00

______

12.

14.11.2017

______

13:00-18:00

13.

22.11.2017

15:00-18:00

______

14.

25.11.2017

______

9:00-16:00

(Grupa Wsparcia)

15.

28.11.2017

______

13:00-18:00

16.

06.12.2017

15:00-18:00

______

17.

12.12.2017

______

13:00-18:00

18.

20.12.2017

15:00-18:00

______

19.

21.12.2017

______

13:00-18:00

20.

30.12.2017

______

9:00-16:00

(Grupa Wsparcia)

 

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych alkoholizmem

08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23
tel. 513 09 22 22
e-mail: siedlce.cpi@caritas.pl