Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią

Projekt jest formą specjalistycznej pomocy adresowanej do osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz osób, których ten problem w jakikolwiek sposób dotyka (szczególnie zaś do osób najbliższych osób uzależnionych).

 

W ramach projektu realizowane są bezpłatne i anonimowe działania w formie pracy indywidualnej i grupowej.

 

Powyższe działania mają za zadanie budowanie spójnej sieci pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków oraz osób im najbliższych, wsparcia w wychodzeniu z nałogu, kształtowania trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie, alternatywnych metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez sięgania po alkohol czy narkotyki.

Harmonogram pracy specjalistów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p. DATA DYŻURU KONSULTACJE INDYWIDUALNE A. JASTRZĘBSKA ZAJĘCIA GRUPOWE A. JASTRZĘBSKA PORADY PSYCHOLOGICZNE E. PRZESMYCKA DYŻUR OSOBY I KONTAKTU
1. 5 marca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  

od poniedziałku do piątku
w godz.
12:00 - 19:00

2. 7 marca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
3. 19 marca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
4. 4 kwietnia 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
5. 9 kwietnia 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
6. 23 kwietnia 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
7. 7 maja 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
8. 9 maja 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
9. 21 maja 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
10. 4 czerwca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
11. 6 czerwca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
12. 18 czerwca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią

08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23
tel. 513 09 22 22,

Godziny otwarcia: 12:00 - 19:00 (od poniedziałku do piątku)

 

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Siedlce.