Punkty Specjalistyczne

Centrum Wparcia - Pomoc Specjalistyczna

Z pomocy specjalistycznej mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym przemocą domową oraz będące w kryzysie, po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym kontakcie z Osobą Pierwszego Kontaktu.

 

 

L.p. SPECJALISTA HARMONOGRAM
1. PSYCHOLOG
Anna Sachanowicz
Poniedziałki
14:00-18:00

Środy
14:00-18:00
2. PRAWNIK
Anna Cąkała
Środy
14:00-18:00

Czwartki
08:00-15:00

 

 

Centrum Wsparcia
ul. Budowlana 1
08-110 Siedlce
tel.: 501-053-366

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu

Harmonogram pracy specjalistów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p.   DATA DYŻURU    GODZINY PRZYJĘĆ - KONSULTACJE INDYWIDUALNE DANUTA BAŁKOWIEC
1. 8 marca 13:00 - 18:00
2. 22 marca 13:00 - 18:00
3. 5 kwietnia 13:00 - 18:00
4. 19 kwietnia 13:00 - 18:00
5. 8 maja 13:00 - 18:00
6. 24 maja 13:00 - 18:00
7. 12 czerwca 13:00 - 18:00
8. 28 czerwca 13:00 - 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałki godz. 17:00 - 19:00 Grupa terapeutyczna dla kobiet współuzależnionych w Siedlcach. Zajęcia prowadzi ks. Paweł Wojdat w Centrum Charytatywno Duszpasterskim (Wejście B) przy ul. Świrskiego 57 w Siedlcach.

 

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu

08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23
tel. 513 09 22 22,

Godziny otwarcia: 12:00 - 19:00 (od poniedziałku do piątku)

 

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Siedlce.

 

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią

Harmonogram pracy specjalistów od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.p. DATA DYŻURU KONSULTACJE INDYWIDUALNE A. JASTRZĘBSKA ZAJĘCIA GRUPOWE A. JASTRZĘBSKA PORADY PSYCHOLOGICZNE E. PRZESMYCKA DYŻUR OSOBY I KONTAKTU
1. 5 marca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  

od poniedziałku do piątku
w godz.
12:00 - 19:00

2. 7 marca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
3. 19 marca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
4. 4 kwietnia 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
5. 9 kwietnia 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
6. 23 kwietnia 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
7. 7 maja 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
8. 9 maja 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
9. 21 maja 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
10. 4 czerwca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  
11. 6 czerwca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00 15:00 - 18:00
12. 18 czerwca 13:00 - 18:00 18:00 - 20:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią

08-110 Siedlce, ul. Dylewicza 23
tel. 513 09 22 22,

Godziny otwarcia: 12:00 - 19:00 (od poniedziałku do piątku)

 

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Siedlce.