Rodzina Rodzinie

 

 

Caritas Diecezji Siedleckiej włącza się w program Rodzina Rodzinie.

 

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

 

Komu pomagamy?

  1. Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii
  2. Uchodźcom z Syrii w Libanie
  3. Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym

 

Jak można pomóc?

Każde środowisko, wspólnota czy indywidualna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl

 

Na stronie internetowej, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:

 

  • pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy koło wykresu informujące, ile środków potrzeba do objęcia rodziny systematyczną pomocą. Opcja te dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.

  • drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.

 

Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.

 

Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

 

Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.

 

W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucjonalnych tworzących wspólnotę darczyńców.

 

Na stronie internetowej znajdują się także informacje dotyczące sytuacji humanitarnej w Syrii oraz sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie.

 

Osobną sekcję stanowi zbiór dokumentów nauczania Kościoła dotyczący kwestii uchodźców i migrantów.

 

Pobierz broszurę "Modlitwa o Pokój"

 

Posłuchaj wypowiedzi:

 

Dyrektor Caritas Polska – ks. Marian Subocz

 

Abp. Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Urszula Brzonkalik Aleppo

 

Paul Karam Caritas – Liban

 

Antoine Audo – Caritas – Syria

 

***

Aneta Sawicka - koordynator programu w Caritas Diecezji Siedleckiej

***

 

Caritas Diecezji Siedleckiej pomaga następującym rodzinom poprzez dekanat:

 

1.       Siedlecki - ARTIN MARDOIAN

ARTIN MARDOIAN ma 82 lata i mieszka w Aleppo z żoną ANAHID, która ma 75 lat. Mają dorosłą córkę AVEDIS. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do  elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

2.       Siedlecki - HAGOP BEKARIAN

HAGOP BEKARIAN ma 66 lat i mieszka w Aleppo z żoną ZARUHI, która ma 58 lat. Mają dorosłego syna NSHAN 29 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

3.       Adamowski - TALIN GHAZARIAN

TALIN GHAZARIAN ma 41 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci KNARIG 20 lat i AZIG 16 lat. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

4.       Bialski Północ - HARUTIUN HEKIMIAN

HARUTIUN HEKIMIAN ma 59 lat i mieszka w Aleppo z żoną HEND, która ma 54 lata. Mają dorosłego syna ANTUN 23 lata. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

5.       Bialski Południe - VARTAN KAHKEJI

VARTAN KAHKEJI ma 55 lat i mieszka w Aleppo z żoną TEREZ, która ma 54 lata. Mają córkę MARIANĘ 14 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

6.       Domanicki - NAHWAND BERBERIAN

NAHWAND BERBERIAN ma 43 lata i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dzieci HOVHANES 15 lat i TALIN 12 lat. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

7.       Garwoliński - HAGOP VARTANIAN

HAGOP VARTANIAN ma 67 lat i mieszka w Aleppo z żoną ANI, która ma 60 lata. Mają dorosłą córkę HARUT. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

8.       Grębkowski - HERMINE KUYUMJIAN

HERMINE KUYUMJIAN mieszka w Aleppo z rodzeństwem GEORGE i KARNIG. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

9.       Hański - HAGOP STANBULIAN

HAGOP STANBULIAN ma 59 lat i mieszka w Aleppo z żoną YERANUHI, która ma 54 lata. Mają dorosłego syna MOVSES 32 lata. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

10.   Janowski - ALICE GIULESERIAN

ALICE GIULESERIAN ma 69 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci MAGI i HAROUT. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

11.   Komarowski - NERSES TOPALAKIAN

NERSES TOPALAKIAN ma 61 lat i mieszka w Aleppo z żoną BAYDZAR, która ma 55 lat. Mają dorosłego syna HOVIG 30 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

12.   Łaskarzewski - SARKIS NAZARIAN

SARKIS NAZARIAN ma 64 lata i mieszka w Aleppo z żoną HASMIG, która ma 67 lat. Mają dorosłego syna KEVORKA. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

13.   Łosicki - HAROUT MALAKIAN

HAROUT MALAKIAN ma 41 lat i mieszka w Aleppo z żoną MIRNA, która ma 35 lat. Mają małego syna MEGHETY 5 latek. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

14.   Łukowski I - MIHRAN DEOKMEJIAN

MIHRAN DEOKMEJIAN ma 65 lat i mieszka w Aleppo z żoną JAKLIN, która ma 54 lata. Mają dorosłego syna HAGOPA. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

15.   Łukowski II - ZAVEN NAKASHIAN

ZAVEN NAKASHIAN ma 53 lata i mieszka w Aleppo z żoną ADRINE, która ma 49 lat. Mają syna GEORGE 13 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

16.   Międzyrzecki - SETA YEGHIAIAN

SETA YEGHIAIAN ma 51 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci VAHAN 24 lata i CHRIST 18 lat. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

17.   Osiecki - JEAN DABAGHIAN

JEAN DABAGHIAN ma 75 lat i mieszka w Aleppo z żoną SHOGHIG, która ma 60 lat. Mają dorosłą córkę MARAL 33 lata. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

18.   Parczewski - GARBIS JANETSIAN

GARBIS JANETSIAN ma 43 lata i mieszka w Aleppo z żoną MELINE, która ma 35 lat. Mają córkę KHACHIG 13 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

19.   Radzyński - ELIZABET KUYUMJIAN

ELIZABET KUYUMJIAN ma 57 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci SARKIS 31 lat i KHAJAG 29 lat. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

20.   Rycki - ANAHID KARAMANUGIAN

ANAHID KARAMANUGIAN ma 76 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci HURY i DALIDA. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

21.   Suchożebrski - HOBHANES KEOSHKERIAN

HOBHANES KEOSHKERIAN ma 73 lata i mieszka w Aleppo z żoną AZNIV, która ma 60 lat. Mają córkę TSOLINE. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

22.   Terespolski - MARI BASMAJIAN

MARI BASMAJIAN ma 72 lata i mieszka w Aleppo z bratem i siostrą KOHARIG 62 lata i SILVA 59 lat. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

23.   Wisznicki - SEVAN KABRIAN

SEVAN KABRIAN ma 43 lata i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci MARINA 24 lata i SHOGHIG 20 lat. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

24.   Włodawski - ANTRANIG PEPELAN

ANTRANIG PEPELAN ma 75 lat i mieszka w Aleppo z żoną VERA, która ma 63 lata. Mają dorosłego syna HAGOP. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

25.   Zbuczyński - HAGOP BAYRAMIAN

HAGOP BAYRAMIAN ma 65 lat i mieszka w Aleppo z żoną RITA, która ma 57 lat. Mają syna GEORGE 16 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 3 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

26.   Żelechowski - GEORGET ESKRJIAN

GEORGET ESKRJIAN ma 81 lat i jest wdową. Mieszka w Aleppo i opiekuje się dwójką dorosłych dzieci DZOVIG i ADRINE. Jest chrześcijanką kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina, bez źródeł dochodu i  pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

 

27.   Caritas Diecezji Siedleckiej - ELIAS ABDEL KARIMA FARHAT

ELIAS ABDEL KARIM FARHAT mieszka w Aleppo z żoną i 3 dzieci. Należą do kościoła rzymskokatolickiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu, ponieważ w Syrii nie ma pracy. Od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności ( tzw. amperów), który stale drożeje. Potrzebuje zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. potrzebują również żywności, która jest w Aleppo bardzo droga.

 

tl_files/gallery/caritas/aktualnosci/20170103_rodzina_rodzinie/2.jpg


 

 

 

 

 

 

Zachęcamy Państwa, żebyście Państwo zaśpiewali „kolędę polskich i syryjskich rodzin” przy wigilijnym stole. Zachęcamy do tego również wszystkie parafie w Polsce, szczególnie te, które objęły swoją pomocą rodziny syryjskie. Tekst kolędy oraz jej wersje MP3 możecie Państwo pobrać ze strony: www.rodzinarodzinie.caritas.pl/koleda

 

Z obrazem sytuacji w libańskich obozach oraz z działaniami Caritas można się zapoznać oglądając felietony zrealizowane przez TVP dwa tygodnie temu: vod.tvp.pl/28032006/wynik-wyszukiwania

 

Druga część felietonu, która ukaże się na antenie TVP, będzie dostępna w internecie na kanale vod.tvp.pl