Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

Rozkład dyżurów od 24 lipca do 31 grudnia 2017 r. PILAWA

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Psycholog

  09.00-13.00   09.00-17.00    

Osoba pierwszego kontaktu
/Dyżur osobisty i telefoniczny

08.00-15.00 08.00-15.00 13.00-20.00 08.00-16.00 08.00-15.00 08.00-12.00

Osoba pierwszego kontaktu
/Dyżur telefoniczny

15.00-18.00 15.00-18.00 08.00-13.00 16.00-18.00 15.00-18.00 12.00-15.00

Prawnik

      10.00-18.00
I i III czwartek/miesiąca
   

Pracownik socjalny

          Raz na kwartał
09.00-17.00
4.03.2017 r.
6.05.2017 r.
9.09.2017 r.
28.10.2017 r.

Doradca zawodowy

          Raz na kwartał
09.00-17.00
4.03.2017 r.
6.05.2017 r.
9.09.2017 r.
28.10.2017 r.