Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa

tel. kom.: 500 566 876

e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

Formy kontaktu:

  • osobisty

  • telefoniczny

  • mailowy

  • listowny (poczta tradycyjna)

  • Skype