Wspieraj Caritas

Wolontariat i praktyki

Działalność Świetlicy może być wspierana przez wolontariuszy i praktykantów, szczególnie w zakresie rozszerzenia opieki nad dziećmi oraz rozwijania ich indywidualnych zainteresowań i zdolności.

 1. Wolontariuszem, praktykantem w świetlicy środowiskowej może być osoba:
  1. pełnoletnia,
  2. niekarana,
  3. posiadająca predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy w świetlicy środowiskowej, najlepiej studenci kierunków pedagogicznych lub psychologii.
 2. Caritas Diecezji Siedleckiej zawiera pisemne porozumienie z wolontariuszem.
 3. Porozumienie  określa zakres, sposób i czas wykonywania zadań przez wolontariusza.
 4. Wolontariusz, praktykant wykonuje zadania odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem kierownika świetlicy lub wyznaczonego przez niego wychowawcy.
 5. Na prośbę wolontariusza, praktykanta kierownik świetlicy wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń, odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz danej świetlicy.

 

Więcej informacji można znaleźć: kliknij tutaj.