Kto potrzebuje naszego wsparcia?

WSPARCIA POTRZEBUJĄ:

  • chorzy na nowotwory, zagrożeni utratą wzroku i niewidzący, cierpiący na autyzm, osteoporozę, wady serca, niedosłuch, niedowład kończyn, porażenie mózgowe, rdzeniowy zanik mięśni, przepuklinę oponowo - rdzeniową, kamienicę układu moczowego, niewydolność nerek, odleżyny, epilepsję, astmę oskrzelową, alergię, zespół nerczycowy, mukowiscydozę, niedoczynność tarczycy, udar mózgu, „Zespół Downa” itd.;
  • osoby potrzebujące sprzętu rehabilitacyjnego i zabiegów rehabilitacyjnych;
  • osoby potrzebujące środków na lekarstwa, operacje i protezy, które często nie są refundowane przez NFZ;
  • ci, którzy nie mają pieniędzy na dojazd do ośrodków opieki zdrowotnej;
  • ludzie, którzy ulegli wypadkowi;
  • osoby niepełnosprawne – m.in. na likwidację barier architektonicznych i przystosowanie pomieszczeń do poruszania się na wózkach inwalidzkich;
  • osoby, które żyją w fatalnych warunkach mieszkaniowych – nie posiadają łazienki, miejsca gdzie dzieci mogłyby odrabiać lekcje;
  • rodziny, którym spalił się dom.

Subkonta Caritas Diecezji Siedleckiej

Pomoc dla Jadwigi Koć

Pani Jadwiga ma przewlekłą chorobę nerek w stadium 3, nefropatię cukrzycową, nadciśnienie tętnicze, zespół stopy cukrzycowej. Niedawno dostała udaru...

Więcej...

Pomoc dla Joanny Mikołajczuk

Joanna Mikołajczuk mieszka w Łosicach, ma 34 lata i od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD), w stopniu znacznym-porażenie kończyn dolnych i górnych. Nie mówi, nie chodzi, sama nie siedzi.

Więcej...

Pomoc dla Pawła Szczygła

Pod koniec stycznia 2014 roku do siedleckiej placówki Caritas wpłynął wniosek wraz z prośbą o założenie subkonta celem prowadzenia zbiórki pieniędzy na rzecz Pawła Szczygła. Mężczyzna choruje na nowotwór kości. W styczniu przeszedł skomplikowany zabieg amputacji lewej nogi.

Więcej...

Pomoc dla Elżbiety Osiak

Kiedy zasypiamy każdego wieczora nie zdajemy sobie sprawy, nie myślimy o tym, że być może jutro nie obudzimy się, bądź obudzimy się w innej rzeczywistości.

Więcej...