Aktualności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Kisielany: Zbierają na samochód

- Nasza placówka pozwala osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się oraz zdobywać umiejętności potrzebne w codziennym funkcjonowaniu – mówi o Warsztacie Terapii Zajęciowej Urszula Pietrasik, kierownik jednostki prowadzonej przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Aby wszyscy uczestnicy bezpiecznie docierali na zajęcia, potrzebują nowego samochodu do ich transportu. Organizacja rozpoczęła zbiórkę na busa!

 

Warsztat jest placówką pobytu dziennego dla 32 osób z niepełnosprawnościami z powiatu siedleckiego. Powstał w grudniu 2014 roku w Kisielanach Żmichach.

 

– Prowadzimy rehabilitację społeczną i zawodową, aby nasi uczestnicy byli jak najbardziej samodzielni, niezależni i zaradni w codziennym życiu oraz zdolni do podjęcia pracy. Rozwijamy i uczymy ich wielu umiejętności. Terapia odbywa się w szęściu pracowniach: rękodzieła artystycznego, multimedialnej, gospodarstwa domowego, krawiecko-hafciarskiej, gospodarczo – technicznej oraz ogrodniczo – florystycznej. Poza tym, pomagamy im poczuć się potrzebnymi i dowartościowanymi, spełniać marzenia, nawiązywać i pielęgnować przyjaźnie – wymienia U. Pietrasik.

 

Obecnie w placówce są dwa samochody, w tym jeden jest już wiekowy i wymaga wymiany. Rozwiązaniem problemu dojazdu uczestników do placówki byłby zakup nowego busa, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt takiej inwestycji to 147 tysięcy złotych. - Otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON w wysokości 81 tysięcy złotych, zatem brakuje nam 66 tysięcy złotych - mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Do zbiórki może przyłączyć się każdy. Dowolne kwoty z dopiskiem „Bus WTZ Kisielany” należy wpłacać na konto Caritas Diecezji Siedleckiej Bank Spółdzielczy O/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010.

 

 

(AN)

Wróć