Aktualności OPPP

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem - konferencja

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza do udziału w konferencji pn. „Interdyscyplinarność jako znaczący element oddziaływania w procesie powrotu do równowagi rodziny z problemem przemocy”, która odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego przy ul. Bpa Świrskiego 57 w Siedlcach.

 

- Wyrażam nadzieję, że spotkanie będzie płaszczyzną do dyskusji na temat roli instytucji pomocowych w budowaniu i realizacji spójnego systemu wsparcia skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem – mówi ks. Marek Bieńkowski, dyrektor siedleckiej Caritas.

 

Celem Konferencji jest nawiązanie oraz poszerzenie współpracy między specjalistami w dziedzinie pomocy rodzinom zmagającym się z problemem przemocy domowej. - Chcemy szukać odpowiedzi na pytania: Gdzie przebiega granica pomiędzy tym co publiczne, a tym co prywatne? Czy prawdziwe są opinie osób pokrzywdzonych na temat stanowiska Kościoła w kwestii przemocy domowej? Czy osoby pokrzywdzone słusznie uważają, że w sądzie nie przysługują im żadne prawa, że nie mają wpływu na to co się wydarzy podczas sprawy karnej? Czy twierdzenie, że nikogo nie interesuje, że w rodzinie dzieje się krzywda jej członkom, a instytucje realizują wyłącznie własne cele, jest zgodne z prawdą? – wymienia Magdalena Ozygała, osoba pierwszego kontaktu Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach.

 

Powyższe pytania wskazują, że problematyka „przenikania się” wzajemnie instytucji pomocowych zasługuje na uwagę i usystematyzowanie. Wyzwaniem dla organizatorów konferencji jest wskazanie obszarów wspólnych, jak również indywidualnych, oddziaływania w powyższym zakresie, by wspólnie efektywnie wspierać Beneficjentów.

 

- Jesteśmy również zaszczyceni, że wielu wspaniałych prelegentów zgodziło się współtworzyć z nami to wydarzenie. Myślę, że to ogromna wartość dodana, ponieważ przemawiać będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Ich sylwetki można będzie znaleźć na naszej stronie internetowej – dodaje M. Ozygała.

 

Zaproszenie w sposób szczególny jest skierowane do osób zajmujących się problemem przemocy lub stykających się z nim z uwagi na pracę zawodową, zwłaszcza do: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, członków Zespołów Interdyscyplinarnych, prawników, kuratorów, policjantów, psychologów, pedagogów.

 

Aby wziąć udział w konferencji należy do dnia 05.04.2017 r., wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie internetowej konferencji. Uczestnicząc w konferencji otrzymują Państwo zaświadczenie potwierdzające udział.

 

Więcej informacji oraz program konferencji: www.siedlce.caritas.pl/konferencja

 

***

Magdalena Ozygała - osoba pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach.

Posłuchaj wypowiedzi Ks. Marka Bieńkowskiego - Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

Wróć