Aktualności OPPP

Rusza Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach

Caritas Diecezji SiedleckiejMinisterstwo SprawiedliwościBona Fides

 

Z dniem 01 stycznia 2016 r. Caritas Diecezji Siedleckiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Równych Szans Bona Fides rozpoczęła realizację zadania zleconego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w postaci Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Centrum będą prowadzone następujące działania:

 • poradnictwo prawne;
 • poradnictwo psychologiczne/psychiatryczne;
 • psychoterapia;
 • doradztwo zawodowe ukierunkowane na wejście na rynek pracy;
 • konsultacje z pracownikiem socjalnym;
 • pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych;
 • pokrywanie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • udzielania schronienia w formie mieszkania interwencyjnego w sytuacji występowania zagrożenia dla zdrowia i życia osoby pokrzywdzonej w związku z doświadczanym przestępstwem;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dofinansowanie do czynszu i opłat eksploatacyjnych w sytuacji gdy opłacanie tych kosztów jest utrudnione w konsekwencji doświadczanego przestępstwa (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa);
 • finansowanie dojazdu do CPI w Siedlce;
 • bonów żywnościowych;
 • zakupu odzieży, obuwia oraz środków czystości;
 • organizacji wyjazdu wakacyjnego dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem połączonego z realizacją oddziaływań psychologicznych/profilaktycznych.

Wsparcie jest kierowane tylko do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin z terenu województwa mazowieckiego. Ze wsparcia nie mogą korzystać sprawcy przestępstw.

 

Pomoc świadczona jest w Siedlcach, Skórcu, Łosicach, Łaskarzewie i Stałym Punkcie Mobilnym w Trojanowie.

 

 


CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W SIEDLCACH

 

Adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Tel. 25 640 71 30 lub 500 566 881, fax 25 633 31 80

Emai: siedlce.cpi@caritas.pl

Strona www: www.siedlce.caritas.pl

 

Formy kontaktu:

 • osobisty
 • telefoniczny (dostępny numer telefonu stacjonarny i komórkowy – z informacji zwrotnych wynika, że różne są preferencje klientów i klientek – okazuje się, że posiadanie w dyspozycji łącza komórkowego i stacjonarnego jest udogodnieniem w kontakcie dla klientów i klientek)
 • mailowy
 • listowny (poczta tradycyjna)
 • Skype

Rozkład dyżurów od 25 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

(od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 20.00) SIEDLCE

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 

Specjalista

10.00-16.00

Psycholog /psychoterapeuta

 

14.00-20.00

Psycholog /psychoterapeuta

 

 

10.00-16.00

Psycholog /psychoterapeuta

 

Specjalista

10.00-18.00

Prawnik

 

 

 

17.00-19.00

Prawnik

 

10.00-17.00

Prawnik

 

Specjalista

08.00-20.00

Osoba pierwszego kontaktu

08.00-20.00

Osoba pierwszego kontaktu

08.00-20.00

Osoba pierwszego kontaktu

08.00-20.00

Osoba pierwszego kontaktu

08.00-20.00

Osoba pierwszego kontaktu

 

Specjalista

 

 

16.30-19.30

Pracownik socjalny

 

 

 

Doradca zawodowy

16.00-19.00

Doradca zawodowy

 

 

 

 

 

Psychiatra

 

 

 

 

16.00-20.00

Psychiatra

/ 2-gi czwartek m-ca/

 

 

 


Filia nr 1 CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W SIEDLCACH FILIA W SKÓRCU

 

Adres: ul. Siedlecka 19, 08-114 Skórzec
Tel.  500 566 876
Email: skorzec.cpi@caritas.pl
Strona: www.siedlce.caritas.pl

 

Formy kontaktu:

 • osobisty
 • telefoniczny
 • mailowy
 • listowny (poczta tradycyjna)
 • Skype

Rozkład dyżurów od 25 stycznia do 31 grudnia 2016 r. SKÓRZEC

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 

Specjalista

 

 

09.00-17.00

Psycholog

 

 

 

 

 

Specjalista

 

 

 

09.00-16.00

Prawnik

 

 

 

Specjalista

 

 

 

 

08.00-12.00

Osoba pierwszego kontaktu

 

Specjalista

 

 

 

 

 

Raz na kwartał

09.00-18.00

Daty: 16.04.2016, 18.06.2016, 27.08.2016, 29.10.2016

Pracownik socjalny

Specjalista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raz na kwartał

09.00-18.00

Daty: 16.04.2016, 18.06.2016, 27.08.2016, 29.10.2016

Doradca zawodowy


Filia nr 2 CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W SIEDLCACH FILIA W ŁASKARZEWIE

 

Adres: 08- 450, ul. Alejowa 13, tel. 500 566 898

 

Stały Punkt Mobilny CPI w Trojanowie:
Adres: 08-455 Trojanów 57A (przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej)
tel. 500 566 898
Email: laskarzew.cpi@caritas.pl
Strona www: www.siedlce.caritas.pl

 

Formy kontaktu:

 • osobisty
 • telefoniczny
 • mailowy
 • listowny (poczta tradycyjna)
 • Skype

Rozkład dyżurów od 25 stycznia do 31 grudnia 2016 r. ŁASKARZEW

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Specjalista

 

09.00-16.00

Psycholog

 

 

 

 

 

Specjalista

 

09.00-17.00

Prawnik

 

 

 

 

Specjalista

 

09:00-15:00

Osoba pierwszego kontaktu

 

 

 

 

Specjalista

 

 

 

 

 

Raz na kwartał

09.00-18.00

Daty: 07.05.2016, 25.06.2015, 20.08.2016, 26.11.2016

Pracownik socjalny

Specjalista

 

 

 

 

 

Raz na kwartał

09.00-18.00

Daty: 07.05.2016, 25.06.2015, 20.08.2016, 26.11.2016

Doradca zawodowy

 


Filia nr 3 CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W SIEDLCACH FILIA W ŁOSICACH

 

Adres: ul. Narutowicza 2, 08-110 Łosice
tel. 500 566 924
Email:  losice.cpi@caritas.pl
Strona www: www.siedlce.caritas.pl


Formy kontaktu:

 • osobisty
 • telefoniczny
 • mailowy
 • listowny (poczta tradycyjna)
 • Skype

Rozkład dyżurów od 25 stycznia do 31 grudnia 2016 r. ŁOSICE

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 

Specjalista

 

 

 

10.00-18.00

Psycholog

 

 

 

Specjalista

 

 

 

10:00-17.00

Prawnik

 

 

 

Specjalista

 

12.00-16.00

Osoba pierwszego kontaktu

 

 

 

 

Specjalista

 

 

 

 

 

Raz na kwartał

09.00-18.00

Daty: 09.04.2016, 21.05.2016, 24.09.2016, 19.11.2016

Pracownik socjalny

Specjalista

 

 

 

 

 

Raz na kwartał

09.00-18.00

Daty: 09.04.2016, 21.05.2016, 24.09.2016, 19.11.2016

Doradca zawodowy

 


STAŁY PUNKT MOBILNY CPI W TROJANOWIE

 

Adres: 08-455 Trojanów 57A  (przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej)
tel. 25 640 71 30 lub 500 566 881
Strona www: www.siedlce.caritas.pl

 

Formy kontaktu:

 • osobisty
 • telefoniczny
 • mailowy
 • listowny (poczta tradycyjna)
 • Skype

Rozkład dyżurów od 25 stycznia do 31 grudnia 2016 r. TROJANÓW

Jeden raz w miesiącu

Specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Specjalista

 

 

 

 

 

08.00-15.00

Psycholog

 

 

Specjalista

 

 

 

 

08.00-15.00

Prawnik

 

 


MOBILNE CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ

 

Adres: zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez gminy / powiaty / zespoły interdyscyplinarne

Tel. 25 640 71 30 lub 500 566 881
Email: siedlce.cpi@caritas.pl 
Strona www: www.siedlce.caritas.pl

 

Formy kontaktu:

 • osobisty
 • telefoniczny
 • mailowy
 • listowny (poczta tradycyjna)

 

Chcąc zwiększyć dostępność świadczonej pomocy, a także budować świadomość dotyczącą praw osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach projektu będzie funkcjonować Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej. W ramach Mobilnego Centrum będziemy na terenie gmin / powiatów organizować Dni Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  Docieranie z informacją  do nowych środowisk zwiększy skuteczność pomocy osobom dotkniętym przestępstwem. Podczas dnia w danym środowisku świadczona będzie pomoc w wymiarze 7 godz. przez psychologa i prawnika pracujących w tym samym czasie  w dwóch odrębnych pomieszczeniach. Zakładamy, iż w roku 2016 r. będziemy realizowań przynajmniej 2 wyjazdy w miesiącu w ramach Mobilnych CPI, łącznie 24 MOBILNE CPI.

 

Miejsca organizacji Mobilnego Centrum będą wynikały z zapotrzebowania zgłaszanego przez instytucje pomocowe, w tym Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Zespoły Interdyscyplinarne itp. Każdorazowo na stronie internetowej Caritas Diecezji Siedleckiej będzie informacja o Mobilnym Centrum. Ponadto lokalna społeczność jest powiadamiana na dwa tygodnie przed planowanym Mobilnym Centrum o oferowanej pomocy, wymiarze czasowym oraz miejscu realizacji.

 

Do pobrania:

Ulotka str. 1

Ulotka str. 2

Plakat

Wróć