Z aktualności Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej

 

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem - Konferencja w Siedlcach

2017-04-10

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem - Konferencja w Siedlcach

Zdjęcia: Anna Nowińska

II Konferencja w Siedlcach dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

2016-02-10

II Konferencja w Siedlcach dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Zdjęcia: Anna Nowińska

Konferencja w Łosicach dot. Centrum Pomocy Interdsycyplinarnej

2016-01-29

Konferencja w Łosicach dot. Centrum Pomocy Interdsycyplinarnej

Zdjęcia: Anna Nowińska

Konferencja w Łaskarzewie dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

2016-01-25

Konferencja w Łaskarzewie dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Zdjęcia: Anna Nowińska

Konferencja Caritas i Bona Fides dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

2016-01-19

Konferencja Caritas i Bona Fides dot. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

Zdjęcia: Anna Nowińska

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2015-10-07

Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Zdjęcia: Tomasz Wasilczuk