Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Siedlce: CIS wyróżniony w konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2021”

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach Caritas Diecezji Siedleckiej po raz kolejny zostało docenione wyróżnieniem w VI edycji konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” w kategorii Reintegracja. Jednostka wspiera ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, realizując na co dzień reintegrację zawodową poprzez praktyczną naukę zawodu i reintegrację społeczną.

 

Wyróżnienia w kategorii Reintegracja przyznawane były za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie - pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

 

- Otrzymanie Marki za wyjątkowo trudny, pandemiczny rok, to dla Centrum wielkie wyrazy uznania za pracę i zaangażowanie. Warto zaznaczyć, iż siedlecki CIS był jedynym podmiotem zatrudnienia socjalnego, funkcjonującym w czasie lockdownu w województwie mazowieckim – podkreśla Agata Ługowska, kierownik wyróżnionej jednostki. Wyróżnienie dedykuję przede wszystkim wyjątkowym Uczestnikom i Pracownikom CIS. Jestem dumna, że mogę pracować z tak fantastycznymi ludźmi. I dodaje: - Gratulujemy również w szczególności Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas i Fundacji Leny Grochowskiej za uzyskanie wyróżnienia w kategorii Rozwój, jak również Prezydentowi Miasta Siedlce - Andrzejowi Sitnikowi - za wyróżnienie w kategorii Odpowiedzialność.

 

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej (w skrócie MMES) to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

 

Kapituła Konkursu "Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej" dokonała wyboru laureatów VI edycji konkursu 24 czerwca 2021 r. Wyróżnieniem "Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2021" uhonorowano 21 podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. 10 wyróżnień przyznano w kategorii "Rozwój", 6 w kategorii "Reintegracja" i 5 w kategorii "Odpowiedzialność". Gala wręczenia nagród odbyła się 25 sierpnia 2021 r.

 

(AN, www.mcps.com.pl)

 

* * *

 

Siedlce: CIS wyróżniony w konkursie "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2021"

2021-08-30

Siedlce: CIS wyróżniony w konkursie "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2021"

Zdjęcia: Andrzej Idziak

001
002
003
004
005
006
   

 

Wróć