Aktualności Centrum Integracji Społecznej

Warsztaty nt. spółdzielni socjalnych

Czym jest spółdzielnia socjalna? Jak funkcjonuje, jak ją założyć, jakie formy wsparcia można pozyskać i gdzie chętni do jej założenia, mają szukać wsparcia – odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Kolejna już sekcja uczestniczyła w warsztacie z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

 

Docelowo, uczestnicy wszystkich sekcji, a także pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, mają zostać przeszkoleni z zasad tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie to jedna ze skutecznych form wychodzenia z bezrobocia, dlatego w przypadku osób mających trudności w powrocie na otwarty rynek pracy, to szczególnie ważna forma aktywizacji zawodowej.

 

- Mówiliśmy, czym jest spółdzielnia socjalna, kto jest uprawniony do jej założenia, skąd można pozyskać środki na tworzenie i funkcjonowanie takiej formy działalności gospodarczej. Celem warsztatu było przekazanie rzetelnej wiedzy - uczestnicy sami muszą zadecydować, czy jest to forma dla nich odpowiednia – mówi Lidia Korbus z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach. – Najistotniejszy jest odpowiedni dobór osób, z którymi chciałoby się spółdzielnię założyć – takich, którym ufamy i które nie boją się pracy. Trzeba także dobrze zastanowić się nad pomysłem na funkcjonowanie spółdzielni – dodaje. - Istotne jest, aby wszyscy członkowie spółdzielni utożsamiali się z nim.

 

-----------------------------------------------

 

Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to forma bardzo mocno ostatnio dotowana.

 

Posłuchaj wypowiedzi Lidii Korbus - pracownika Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach

 

Posłuchaj wypowiedzi Waldemara Pawlik - uczestnika warsztatów

 

* * *

 

Warsztaty nt. spółdzielni socjalnych

2015-04-13

Warsztaty nt. spółdzielni socjalnych

Zdjęcia: Anna Nowińska

001
004
005
006
007
008
009
 

Wróć