Aktualności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Biblioterapia w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie

21 czerwca 2013 roku gościliśmy po raz kolejny pana Mariana Kowalskiego z Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie, ze swoją autorską wystawą pt. „Nasz Regionalista” o Apolinarym Nosalskim. W mistrzowski sposób połączył wymiar słowa z wystawą, będącą tłem podróży, którą zatytułował „Pamięć o przeszłości, spojrzenie w przyszłość...” Przybliżył nam postać wielkiego człowieka ziemi parczewskiej, który całe swoje życie oparł na trzech nieśmiertelnych filarach, wyniesionych z domu. Pierwszym był fundament duchowy- miłość do Ojczyzny. Drugim, szacunek do natury- nawiązywał do piękna przyrody, szacunku do Boga i do drugiego człowieka. Trzeci filar to pamięć i pielęgnowanie dziedzictwa przodków.

 

Bardzo lubimy zajęcia z biblioterapii i to, w jaki sposób prowadzi je pan Marian. Aktywnie w nich uczestniczymy czytając utwory prezentowanego poety.

WTZ Parczew

* * *

 

Biblioterapia w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie

2013-06-29

Biblioterapia w Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie

Zdjęcia: Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie

IMG 7256.JPG
IMG 7273.JPG
IMG 7305.JPG
IMG 7306.JPG
IMG 7324.JPG
IMG 7330.JPG
   

Wróć