Aktualności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Imieniny księdza Biskupa Piotra Sawczuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny księże Biskupie Piotrze, w tym miejscu pragniemy jeszcze raz złożyć życzenia z okazji imienin.

 

 

 

Niech Chrystus Najwyższy Kapłan obdarza Księdza Biskupa swoimi darami.

 

Niech głoszone przez Księdza Biskupa Słowo Boże prowadzi ludzi do żywej wiary.

 

Życzymy, by Ksiądz Biskup był dla ludzi obrazem Dobrego Pasterza, którego życie kapłańskie przynosi żywe owoce wiary.

 

 

 

Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Siedlcach

Wróć