Aktualności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w WTZ Siedlce

W dniach 17.02 – 19.02 oraz 24.02 – 26.02.2014r. w naszej placówce gościły panie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Siedlec. Celem kilkudniowych wizyt w naszym WTZ były zajęcia warsztatowe aktywizujące Uczestników WTZ Siedlce do poszukiwania pracy. Zajęcia prowadzone były przez Lidera Klubu Pracy Panią Edytę Ślubowską oraz doradców zawodowych Martynę Myszkę oraz Annę Sidorczuk.

 

W trakcie warsztatów Uczestnicy dowiedzieli się czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, wykonywali ćwiczenia rozwijające komunikację, a także poznawali podstawy poprawnej autoprezentacji. Warsztaty umożliwiły podopiecznym WTZ poznanie zawodów przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Uczestnicy dyskutowali na temat pojęcia „zawód”; o czym trzeba pamiętać wybierając zawód; gdzie można uzyskać informacje na temat danego zawodu. W trakcie warsztatów wyświetlane były filmy o rozmaitych zawodach, a Uczestnicy WTZ Siedlce wykonywali ćwiczenia mające ukazać indywidualne predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

 

* * *

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w WTZ Siedlce

2014-02-26

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w WTZ Siedlce

Zdjęcia: Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
 

Wróć