Aktualności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Skórzec: Przed nami Spartakiada

Rzut piłką, kółkiem ringowym do celu czy zbijanie kręgli - to tylko część z dyscyplin sportowych, w których rywalizować będą osoby z niepełnosprawnościami, podczas V Spartakiady Osób Niepełnosprawnych „Skórzec 2020”. Impreza odbędzie się 17 września, o godz. 11.00, na boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Siedleckiej w Skórcu.

 

Imprezę o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego organizują: Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Skórcu - jednostką Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

W tym roku wezmą w niej udział cztery placówki siedleckiej Caritas: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu, Kisielanach i Siedlcach, a także Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej, oraz uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skórcu.

 

Spartakiada to cieszące się dużym zainteresowaniem zawody sportowe na świeżym powietrzu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Impreza organizowana rokrocznie ma celu przede wszystkim mobilizować osoby niepełnosprawne do aktywności społecznej.

 

- Głównym założeniem naszego wydarzenia jest rehabilitacja ruchowa, jak również rehabilitacja społeczna, poprzez kształtowanie norm społecznych, integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz rywalizację, a tym samym dbanie o ich wizerunek - tłumaczy Beata Mańkowska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu.

 

Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie - z uwagi na pandemię koronawirusa - odbędzie się z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.

 

Każdy z uczestników otrzyma na koniec pamiątkowy medal, a drużyna - puchar i dyplom.  

 

(bm,an)

 

 

Wróć