Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Sierpień 2012

Podziękowania dla ks. Krzysztofa Hapona, wieloletniego dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

Pracownicy, współpracownicy i członkowie parafialnych zespołów Caritas z diecezji siedleckiej przybyli licznie 23 sierpnia do Centrum Charytatywno – Duszpasterskiego Caritas Diecezji Siedleckiej, by podziękować za lata współpracy swemu dyrektorowi ks. Krzysztofowi Haponowi.

Więcej...

CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ DZIĘKUJE WOLONTARIUSZOM I DARCZYŃCOM ZA WSPARCIE AKCJI WAKACYJNEJ

Caritas Diecezji Siedleckiej składa serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji Wakacyjnej Akcji Caritas 2012 na terenie diecezji siedleckiej.

Więcej...

Caritas Diecezji Siedleckiej podsumowała wakacyjną akcję "Wakacje z apostołami".

Około 1470 dzieci i młodzieży z diecezji siedleckie wzięło w tym roku udział w wakacyjnej akcji Caritas. Większość z nich, bo ponad 1350 kolonistów odpoczywało na sześciu dziesięciodniowych turnusach w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Dawid” w Broku nad Bugiem.

Więcej...

Wypoczynek dofinansowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty - zakończony

Podczas 4 turnusów wypoczynkowych, dofinansowanych przez Kuratora Oświaty w Warszawie, wypoczęło z Caritas Diecezji Siedleckiej - 136 dzieci z terenu województwa mazowieckiego.

Więcej...

WAC w diecezji siedleckiej - wsparcie projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Spolecznej w Lublinie

W okresie od 05.08.2012r. do 14.08.2012r. odbył się wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubelskiego w ramach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubelskiego”

Więcej...

WTZ z Białej Podlaskiej na Suwalszczyźnie i w Wilnie

W dniach 6 -10 sierpnia 2012 uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej wyjechali na swoją kolejną pielgrzymko-wycieczkę. Tym razem szlak wiódł przez Białowieżę, Pojezierze Suwalsko –Augustowskie na Litwę.

Więcej...

ZAZ siedleckiej Caritas na II Ogólnopolskich Targach Aktywności Zawodowej – zapowiedź

Przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej siedleckiej Caritas wezmą udział w II Ogólnopolskich Targach Aktywności Zawodowej, które odbędą się 24 i 25 sierpnia w Rzeszowie. Towarzyszyć im będzie konferencja pod hasłem „Wieloaspektowa współpraca – droga do rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej”. W trakcie debaty ZAZ z Siedlec zaprezentuje realizowany obecnie projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”.

Więcej...

Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas prowadzi warsztaty ekologiczne

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego w 2012r. pod nazwą: „Czysta Gmina Brok – Segregując Śmieci Dbasz o Ziemię, Księżyc i Słońce” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 44.835,00zł”

Więcej...

Promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2012

Od 25 lipca do 07 sierpnia 2012r. w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym w Ptakach trwał turnus wypoczynkowy, w którym udział wzięło 45 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z KRUS w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Więcej...

Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

W okresie od 05.08.2012r. do 14.08.2012r. Caritas Diecezji Siedleckie realizuje projekt pod nazwą: „Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubelskiego”

Więcej...