Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Sierpień 2012

Wakacyjna Akcja Caritas w diecezji siedleckiej na półmetku

Ponad 900. dzieci i młodzieży z terenu diecezji siedleckiej wzięło udział do tej pory w koloniach, organizowanych przez siedlecką Caritas w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym w Broku nad Bugiem.

Więcej...

Działalność punktu doradczno - konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Caritas Diecezji Siedleckiej w okresie od 01.08.2012r. do 31.10.2012r. realizuje projekt pod nazwą: „Działalność Punktu Doradczo Konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin przy Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach” w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Więcej...

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU

W Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej od maja br. prowadzona jest rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Ma ona charakter cykliczny i możliwa jest w pierwszy wtorek miesiąca. Inicjatywa jest pokłosiem spotkania z Urszulą Jaworską, wspierającą chorych na białaczkę, które odbyło się w siedleckim Centrum Wolontariatu w marcu br. Opowiadała ona wówczas o walce z chorobą, powstaniu Fundacji i Banku Dawców Szpiku oraz o tym, kto i w jaki sposób może zostać dawcą. Pani Urszula pokonała chorobę, to także pierwsza polska pacjentka, której przeszczepiono szpik od niespokrewnionego dawcy.

Więcej...

„Pomagajmy razem” – podsumowanie projektu

Caritas Diecezji Siedleckiej w okresie od 01.05.2012r. do 31.07.2012r. realizowała projekt pod nazwą: „Wspieramy i pomagamy” - Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym bezdomnością, bezdomnym oraz niedożywionym w Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach

Więcej...

Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach

Została zakończona inwestycja związana z termomodernizacją budynku techniczno–administracyjnego Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Budowlanej 1. Inwestycja ta została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 145 tys. zł zgodnie z umową nr 0132/11/OA/D.

Więcej...