Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Maj 2018

Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

W miniony czwartek, 10 maja 2018r., w zespole pałacowo-parkowym w Milanowie, odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które zorganizowane zostało przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie pod honorowym patronatem J.E. Ks. Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Więcej...

„2 KROKI” ku pełnej wolności

Więźniowie siedleckiego Zakładu Karnego i aresztu śledczego wraz z rodzinami, przez 12 miesięcy brali udział w projekcie Caritas Diecezji Siedleckiej „2 KROKI”, który miał na celu podniesienie ich kompetencji rodzicielskich i społecznych, tak by pomóc im zmienić życie i znaleźć swoje miejsce po wyjściu mężczyzn na wolność. We wtorek 08 maja 2018r. projekt podsumowano podczas konferencji w Siedlcach.

Więcej...

Sport to zdrowie!

W naszej Świetlicy zawsze znajdziemy czas na troche ruchu, bo przecież sport to zdrowie! Uśmiech

 

 

 

Więcej...

Wyjście do kina

W  dniach 7 i 8.05.2018r. kolejne spotkanie w kinie Helios, tym razem nasi opiekunowie wybrali dla nas film pt: „Cudowny chłopiec”.

Więcej...

Odznaka za służbę człowiekowi

Ksiądz Marek Bieńkowski to człowiek, który swoje życie poświęcił pomocy ludziom potrzebującym, samotnym, niepełnosprawnym oraz będącym w trudnej sytuacji losowej i życiowej. Siedlecka Caritas pod jego przewodnictwem rozkwita. Ostatnio został za to nagrodzony Honorową Odznaką Primus in Agendo. Kim jest? Co mówią o nim współpracownicy?

Więcej...